Novosti


Informacija o stjecanju vlastitih dionica

  Kategorije: Investitori


Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeću kupnju dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE).

  • Dana 14. srpnja 2021. godine kupljeno je 1000 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 1.620 kn po dionici, što predstavlja 0,0751% temeljnog kapitala Društva.
  • Dana 15. srpnja 2021. godine kupljeno je 946 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 1.620 kn po dionici, što predstavlja 0,07104% temeljnog kapitala Društva.
  • Dana 16. srpnja 2021. godine kupljene su 54 dionice oznake ERNT-R-A po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 1.615 kn po dionici, što predstavlja 0,00405% temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenih stjecanja, Ericsson Nikola Tesla d.d. posjeduje ukupno 2401 vlastitu dionicu, koje čine 0,18% temeljnog kapitala Društva.

Društvo stječe vlastite dionice u svrhu dodjele dionica zaposlenicima temeljem Programa nagrađivanja i Programa vjernosti.

Ericssona Nikola Tesla d.d.


Informacija o stjecanju vlastitih dionica 

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice