Novosti


Poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla Grupe za prvih šest mjeseci 2021. godine

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati

Odlični rezultati Ericsson Nikole Tesle za prvih šest mjeseci

  • Prihodi od prodaje iznose 1.014,2 milijuna kuna (1. polugodište 2020.: 966,3 milijuna kuna) i 5% su viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
  • Bruto dobit iznosi 154,3 milijuna kuna (1. polugodište 2020.: 75,2 milijuna kuna), što je 105,1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok  bruto marža bilježi porast na 15,2% (1. polugodište 2020.: 7,8%).  
  • Neto dobit iznosi 101,4 milijuna kuna (1. polugodište 2020.: 35 milijuna kuna) što je porast od 190% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 
  • Nastavak suradnje sa strateškim partnerima; intenzivirane aktivnosti na uvođenju 5G tehnologije.

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

"Unatoč izuzetno zahtjevnom tržišnom okruženju Ericsson Nikola Tesla Grupa nastavila je ostvarivati izvanredne poslovne rezultate. U odnosu na prvo polugodište 2020. godine svi ključni pokazatelji poslovanja bilježe rast. Prihodi od prodaje viši su 5%, pri čemu je porast zabilježen na svim tržišnim segmentima. Bruto marža bilježi snažan rast na 15,2% (1. polugodište 2020.: 7,8%), kao rezultat manjih troškova tranzicije i transformacije, efekta programa troškovne učinkovitosti te povoljnog poslovnog miksa. Sukladno tome, operativna dobit viša je 179,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 119,3 milijuna kuna, dok je neto dobit viša 190% te iznosi 101,4 milijuna kuna. Ostvaren je i snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti od 141,8 milijuna kuna tako da novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem polugodišta iznose 436,3 milijuna kuna.

Nesigurnost uzrokovana pandemijom COVID-19 bila je prisutna i tijekom prvog polugodišta 2021. godine, a izgledno je da će se u određenoj mjeri nastaviti i dalje. Iako pojava novih varijanti virusa izaziva oprez, na lokalnoj i globalnoj razini ublažavaju se restrikcije kretanja te se globalna ekonomija polako otvara. Međutim, politička situacija na pojedinim tržištima na kojima poslujemo, poput bjeloruskog, nastavlja se zaoštravati. Većina naših aktivnosti na tržištu Bjelorusije su u operatorskom segmentu, a u četvrtom tromjesečju 2020. godine zakoračili smo i u segment industrije i društva potpisom ugovora koji obuhvaća implementaciju središnje softverske platforme centraliziranog sustava eZdravstva Republike Bjelorusije čija se implementacija odvija prema planu.

Uzimajući u obzir novonastale okolnosti, Ericsson Nikola Tesla Grupa kontinuirano prati i procjenjuje moguće rizike, uz snažan fokus na pravovremenu kvalitetnu isporuku ugovorenih poslova, očuvanje kontinuiteta poslovanja i naplatu potraživanja. Naša fokusiranost na sagledavanje i ublažavanje rizika najbolje je vidljiva po ostvarenim poslovnim rezultatima. Važno uporište za prevladavanje rizika u Ericsson Nikola Tesla Grupi je proces integriranog sustava upravljanja poslovnim rizicima (Enterprise Risk Management) koji je već dugi niz godina sastavni dio našeg sustava upravljanja. Fokus na sve oblike usklađenosti ostaje kontinuirani prioritet naše Grupe. Pokretačka snaga naše organizacijske kulture su visoki etički standardi u poslovanju uz osiguravanje da se sve odluke donose transparentno i s integritetom.

Na domaćem tržištu, krajem svibnja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je dugo iščekivani postupak javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra za mreže pokretnih komunikacija pete generacije (5G), a dodjela licenci očekuje se uskoro. S našim partnerima HT-om i A1 Hrvatska nastavili smo aktivnosti na realizaciji strateških projekata kako bi aktivacijom spektra bili u mogućnosti ponuditi korisnicima pravu gigabitnu 5G mrežu, visoke kvalitete, kapaciteta i niske latencije. U segmentu ICT za Industriju i društvo intenzivno smo radili na inovativnim rješenjima u području e-zdravstva, e-poslovanja te javne sigurnosti što je osnažilo naše ukupne poslovne rezultate. S Državnom geodetskom upravom (DGU) i Ministarstvom pravosuđa i uprave (MPU) potpisali smo okvirni dvogodišnji sporazum vezan uz usluge održavanja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Ponosni smo da je naš tim stručnjaka u izuzetno kratkom roku razvio i testirao nadogradnje sustava CEZIH te ga u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom unutarnjih poslova i partnerima integrirao u cjelovito rješenje za EU digitalnu COVID potvrdu. Na taj način pridonio je da se Hrvatska pozicionira kao prva EU članica koja je osigurala preduvjete, testirala te implementirala sustav za izdavanje i graničnu kontrolu COVID potvrde. Što se izvoznih tržišta tiče, istaknula bih ugovor s operatorom HT Eronet koji obuhvaća implementaciju najnovije tehnološke inačice višemedijskog podsustava temeljenog na Internet protokolu (IP Multimedia Subsystem - IMS), čime smo nastavili uspješnu dugogodišnju suradnju.

Isporuka usluga za Ericsson kontinuirano raste, a  sve aktivnosti i isporuke odvijaju se prema planu. Istaknula bih doprinos velikog broja naših stručnjaka koji savjesno i produktivno rade za globalnu organizaciju na razvojno-istraživačkim i drugim ekspertnim aktivnostima. Njihov doprinos poslovnim rezultatima Ericsson Nikola Tesla Grupe je stabilan i značajan.

Naši zaposlenici i njihovo zdravlje bili su i ostali naš prioritet. Tijekom pandemije COVID-19 s odgovornošću i strateškim promišljanjem pristupili smo rješavanju brojnih problema te smo u trenutku kada je to bilo omogućeno organizirali u prostorijama kompanije cijepljenje zaposlenika Ericsson Nikola Tesla Grupe. Tim liječnika cijepio je oko 700 zaposlenika, a brojni zaposlenici su se u međuvremenu cijepili sukladno Nacionalnom programu. Sa željom pravovremenog i dugoročnog djelovanja te sveobuhvatnog pristupa zdravlju zaposlenika, kompanija je “odlučila otići korak dalje” te je pokrenula program PrevENTion. Program uključuje niz aktivnosti s ciljem prevencije i unapređenja mentalnog i fizičkog zdravlja te povećanja balansa između privatnog i poslovnog života. 

Rezultati ostvareni tijekom prvih šest mjeseci, kao i veliki broj važnih i složenih projekata na kojima radimo, te znanje, motiviranost i predanost naših zaposlenika jačaju naše uvjerenje u ostvarivanje ciljeva Grupe za 2021. godinu. Više nego ikada do sada prepoznata je strateška uloga ICT industrije za razvoj društva u cjelini te ubrzavanje reformi kroz digitalnu transformaciju, stoga s optimizmom gledamo na nove poslovne mogućnosti.  Nastavljamo ulagati u 5G i nove tehnologije, Industriju 4.0 u domeni zdravstva, zemljišnih knjiga i katastra, transporta, poljoprivrede, okoliša, pametnih gradova i sl., digitalnu transformaciju Ericsson Nikola Tesla Grupe, zadržavanje ključnih ljudi i privlačenje novih talenata te razvoj kompetencija, jer jedino kroz tehnološko vodstvo i s izvrsnim i motiviranim stručnjacima možemo kvalitetno kreirati i implementirati suvremena ICT rješenja koja ubrzavaju digitalnu transformaciju društva te doprinose gospodarskom oporavku i podizanju konkurentnosti Hrvatske.“

 

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice