Novosti


ICT u službi zaštite okoliša i održivog poslovanja

  Kategorije: Portfelj Ugovori

Temeljem provedenog javnog natječaja za nabavku „Platforme za nadzor kvalitete vode u zaštićenom području Hutovo blato“, JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar odabrala je Ericsson Nikolu Teslu za isporučitelja cjelovitog ICT rješenja koje će, uporabom njegovih IT rješenja u području zaštite okoliša, tehnologije interneta stvari te automatskih povezanih senzora koji komuniciraju putem NB-IoT mobilne komunikacijske mreže, omogućiti prediktivnu analitiku u svrhu unaprjeđenja zaštite okoliša i održivog poslovanja.

Dvogodišnji ugovor o suradnji na ovom inovativnom te, u regionalnim razmjerima, pionirskom projektu potpisan je u kolovozu ove godine. 

Sustav će biti implementiran na HE Čapljina koja se nalazi u sklopu zaštićenog područja Hutovo blato. Pomoću IoT senzora, postavljenih na 5 ključnih lokacija u području HE Čapljina, pratit će ključne indikatore kvalitete vode kao što su primjerice pH vrijednost, temperatura, ORP (oksidacijsko redukcijski potencijal vode) te otopljeni kisik, a podaci će se u realnom vremenu konsolidirati i obrađivati u, za tu namjenu razvijenom, aplikativnom rješenju. Komunikacija povezanih uređaja u realnom vremenu uvelike će pridonijeti brzini donošenja odluka, kao i njihovoj kvaliteti ali i transparentnosti prema lokalnoj zajednici i nevladinim organizacijama u području zaštite okoliša te suradnji za znanstvenom zajednicom. 

Lokalni biolozi uključeni u projekt definirati će granične vrijednosti za odabrane parametre kojima se prati kvaliteta vode u skladu sa lokalnom praksom i regulativom, a kako bi se osigurala relevantnost, točnost i iskoristivost prikupljenih podataka. 

Ovaj je projekt primjer tehnološkog koncepta koji će dodatno ubrzati industrijsku revoluciju 4.0, započetu prije desetak godina, a koja ima za cilj omogućiti svim industrijskim sektorima nastavak održivog gospodarskog rasta, očuvanje zdravlja prirodnih ekosustava, zaštitu bioraznolikosti te povećanje kvalitete života za lokalnu zajednicu u kojoj djeluje. 

Za Ericsson Nikolu Teslu projekt predstavlja još jedan iskorak u područje e-Okoliša koje je kompanija prepoznala kao strateški važan segment u pogledu razvoja rješenja i usluga.

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice