Novosti


Objavljeni poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla Grupe za prvih devet mjeseci 2021. godine

U prvih devet mjeseci 2021. godine svi ključni pokazatelji poslovanja Ericsson Nikola Tesla Grupe bilježe rast i pokazuju nastavak izvanrednih poslovnih rezultata.

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

"Iza nas je još jedan uspješan kvartal u kojem smo nastavili ostvarivati odlične poslovne rezultate te se pozicionirati kao tržišni lider u novim tehnologijama. Najznačajniji događaj trećeg kvartala, koji će utjecati na cjelokupno telekom tržište Republike Hrvatske, bila je javna dražba frekvencijskog spektra za 5G mrežu (700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz) održana u kolovozu. Alokacijom 5G spektra operatorima u Hrvatskoj otvoreno je novo poglavlje u implementaciji 5G tehnologije koja ima potencijal transformirati našu ekonomiju. Stoga ćemo u suradnji sa svim dionicima ekosustava, u kojem su ključni operatori, industrija, javna uprava i sektor obrazovanja, na najbolji mogući način nastojati iskoristiti 5G inovacijski potencijal za kreiranje novih prilika i prihoda u različitim sektorima. Samo tako možemo osigurati održivost i globalnu konkurentnost naše ekonomije, uz otvaranje novih radnih mjesta.

U odnosu na prvih devet mjeseci 2020. godine, prihodi od prodaje viši su 6,2%, pri čemu je ostvaren porast prihoda na svim tržišnim segmentima. S udjelom izvoza od 52,4% u ukupnim prodajnim rezultatima, kompanija zauzima visoko mjesto na listi najvećih hrvatskih izvoznika. Bruto marža bilježi značajan porast na 11,5% (prvih devet mjeseci 2020.: 8,7%) kao rezultat proizvodnog miksa, manjih troškova tranzicije i transformacije te efekta programa operativne i troškovne učinkovitosti. Kao rezultat veće bruto dobiti te zadržavanja prodajnih i administrativnih troškova na sličnoj razini kao i prethodne godine, operativna dobit viša je 73,3% te iznosi 132,2 milijun kuna, dok je neto dobit viša 70,9% te iznosi 114,7 milijuna kuna. Ostvaren je i snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti od 235,3 milijuna kuna tako da novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem trećeg tromjesečja iznose 400,9 milijuna kuna.

Na domaćem tržištu, naši partneri Hrvatski Telekom i A1 Hrvatska nastavili su se snažno fokusirati na daljnji razvoj 5G mreže te mogućnosti koje će implementacija 5G mreže ponuditi poslovnom sektoru i privatnim korisnicima. Stratešku suradnju s A1 Hrvatska na implementaciji 5G radijske pristupne mreže proširili smo na implementaciju konvergentnog 5G jezgrenog rješenja, što je važan korak prema ostvarenju potpunog korisničkog 5G iskustva. S Hrvatskim Telekomom nastavili smo uspješnu suradnju na uvođenju 5G tehnologije te razvoju optičke pristupne mreže. Odmah nakon dodijele radio-frekvencijskog spektra za 5G Hrvatski Telekom i A1 Hrvatska krenuli su s punom implementacijom 5G diljem Hrvatske. Naša kompanija, kao isporučitelj rješenja, opreme i usluga za 5G, pružila je veliku podršku operatorima u ovom zahtjevnom procesu. Ponosni smo na činjenicu da nas se prepoznaje i cijeni kao pouzdanog partnera koji kupcu može pružiti najbolje korisničko iskustvo na kvalitetnoj i sigurnoj infrastrukturi.

U segmentu ICT za Industriju i društvo potpisali smo nove ugovore s Ministarstvom pravosuđa i uprave RH, Državnom geodetskom upravom te Ministarstvom unutarnjih poslova RH. Intenzivno smo radili na inovativnim rješenjima u području e-zdravstva, e-poslovanja te javne sigurnosti, čime smo osnažili naše ukupne poslovne rezultate.

Napravili smo i iskorak u područje e-Okoliša (Industrija 4.0) koje smo prepoznali kao strateški važan segment, u smislu novih poslovnih prilika ali i našeg dodatnog doprinosa očuvanju okoliša. S Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije potpisali smo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU strukturnih i investicijskih fondova u svrhu provedbe WaterQ projekta  (digitalna transformacija praćenja kvalitete vode). Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar odabrala je naše ICT rješenje koje će omogućiti prediktivnu analitiku u svrhu unaprjeđenja zaštite okoliša i održivog poslovanja.

Politička i ekonomska situacija na pojedinim izvoznim tržištima, poput bjeloruskog, ostala je nepromijenjena od trenutka zadnjeg izvještaja. Stoga i dalje pojačano pratimo i procjenjujemo potencijalne prepreke u poslovanju te ostale poslovne rizike. S posebnom pažnjom pratimo i poremećaje u globalnom opskrbnom lancu te poduzimamo određene mjere kako bi ublažili negativan utjecaj na naše ugovorne obveze na svim tržištima. Očekujemo da će problemi vezano uz isporuku i dalje predstavljati rizik. Naš integrirani sustav upravljanja poslovnim rizicima (Enterprise Risk Management) koji je već dugi niz godina sastavni dio našeg sustava upravljanja i koji kontinuirano unapređujemo, olakšava nam sagledavanje i ublažavanje potencijalnih rizika. Vjerujemo kako je, uz znanje i vještine, upravo naša organizacijska kultura – profesionalizam, poštovanje, ustrajnost i integritet u poslovanju – ono što omogućava postizanje dobrih rezultata i u izazovnim vremenima.

Tijekom trećeg kvartala nastavili smo kvalitetnu suradnju s glavnim kupcima na izvoznim tržištima, fokusirajući se na pravovremenu isporuku ugovorenih poslova te nove poslovne prilike.

Isporuka usluga za Ericsson kontinuirano raste, a sve aktivnosti odvijaju se prema planu. Na nedavno održanom redovitom polugodišnjem R&D Management Business Review (OSG) sastanku još jednom je potvrđena visoka razina zadovoljstva internih korisnika/sponzora našeg Istraživačko-razvojnog (R&D) centra u svim kategorijama i svim poslovnim segmentima. Zrelost i izvrsnost R&D centra po tehnološkim, operativnim, kolaboracijskim i dr. kriterijima određuje poslovnu budućnost, zadržavanje postojećih i dobivanje novih poslova i odgovornosti te pozicioniranje u globalnoj R&D zajednici. Naš cilj je biti prvi izbor naših sponzora za širenje i preuzimanje novih odgovornosti u propulzivnim, visokovrijednim područjima, a to možemo ostvariti znanjem i inovativnošću te kvalitetom isporuka. S obzirom da usluge za Ericsson na kojima rade stručnjaci iz R&D i drugih ekspertnih centara (Mreže, Digitalne usluge uključujući Medije i Operacije, ICT za Industriju i društvo, Informacijska tehnologija i usluge inženjeringa) uz stratešku važnost čine više od 40% ukupnih prihoda kompanije, ovo postignuće R&D centra posebno je važno.

Nastavili smo s aktivnostima na digitalnoj transformaciji Ericsson Nikola Tesla Grupe s ciljem pojednostavljenja i daljnje automatizacije procesa kao i poboljšanja korisničkog iskustva kako bi bili još efikasniji i kvalitetniji partner našim kupcima.

Kada govorimo o poslovnim kretanjima i trendovima, jasno je kako se utjecaj pandemije COVID-19 i dalje snažno odražava na sve sfere života i rada. Globalno i lokalno u operatorskom segmentu nastavljaju se veliki napori i ulaganja u razvoj mobilnih mreža. Državna tijela, kompanije i pojedinci zahtijevaju bolju povezanost i dostupnost usluga u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Stoga je neophodno potaknuti ulaganja u ubrzano uvođenje infrastrukture visokog kapaciteta, kao što je 5G, uz istovremeno poboljšanje dostupnosti, čime će se stvoriti preduvjeti za digitalnu transformaciju društva.

Izazovi uzrokovani pandemijom pokazali su još jednom kako su ljudi snaga Ericsson Nikola Tesla Grupe. Uz preventivne mjere koje poduzimamo u svrhu zaštite zdravlja zaposlenika, poput organiziranog cijepljenja, u fokusu je i briga o ostalim uvjetima rada i beneficijama naših zaposlenika. Program PrevENTion kojeg smo pokrenuli u svrhu sveobuhvatnog pristupa zdravlju zaposlenika, naišao je na izuzetno pozitivan odaziv. Program nastavljamo serijom predavanja o zdravom načinu života, radionicama vježbanja, kao i grupnim i pojedinačnim razgovorima u cilju jačanja mentalnog zdravlja zaposlenika.

Rezultati ostvareni tijekom prvih devet mjeseci uz snažno liderstvo te predanost i motivaciju naših zaposlenika podupiru naše uvjerenje da će ciljevi Grupe za 2021. biti ostvareni. Nastavljamo aktivnosti na realizaciji ugovorenih poslova uz snažan fokus na kvalitetu, upravljanje rizicima, profitabilnost te operativni novčani tok. Kontinuirano unapređujemo naš program etike i usklađenosti u cilju daljnjeg jačanja kompanijske kulture temeljene na integritetu, upravljanju usklađenošću i borbi protiv korupcije.

Nadalje, kako bi ostali konkurentni investiramo u strateška područja, razvoj novih rješenja i proizvoda kao i razvoj kompetencija te nastavljamo zapošljavati. Tijekom ove godine zaposlili smo 347 stručnjaka te ovim putem pozivam stručnjake s ICT kompetencijama i interesom za rad na zanimljivim poslovima prije svega na razvoju softvera da nam se pridruže.

Uloga ICT industrije raste i nastavit će rasti kao platforma koja će omogućiti razvoj, spajanje i umrežavanje industrija i pojedinaca. Uz prepoznato Ericssonovo tehnološko liderstvo u 5G-u, inovativna rješenja i proizvode razvijene u Ericsson Nikola Tesli te kvalitetu naših stručnjaka koja je dodatno verificirana na brojnim projektima diljem svijeta, Ericsson Nikola Tesla je, i ostat će, značajan faktor u izgradnji cjelovitog 5G ekosustava. Stoga naša fokusirana strategija s vizijom svijeta gdje neograničena povezivost i inovativna ICT rješenja poboljšavaju živote, redefiniraju poslovanje i stvaraju održivu budućnost, ostaje nepromijenjena i dobiva dodatan zamah.“

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice