Novosti


Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Društva

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 18. svibnja 2022. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, koja će se održati 27. lipnja 2022. godine, u 16 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

 

Poziv na Glavnu skupštinu

Punomoć

Godišnji izvještaj o stanju Grupe; Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji uključujući izvješće revizora

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021. godini; odluka Uprave i Nadzornog odbora o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja; prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o raspodijeli zadržane dobiti iz 2020. i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2021.

Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2021. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d.

Životopis – Franck Bouétard

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice