Novosti


Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

  Kategorije: Događanja Investitori

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u ponedjeljak, 27. lipnja 2022. godine u sjedištu kompanije u Krapinskoj 45, u Zagrebu. Za sudjelovanje u radu Skupštine prijavilo se 88.648.800 kuna dioničkog kapitala ili 66,57 posto ukupnog kapitala Društva što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.


Skupštinu je vodila predsjednica Skupštine Branka Vučemilo Elezović, dok je rad Skupštine nadgledao javni bilježnik Vladimir Marčinko. 
 
Uz predstavnike dioničara i članove kompanijskog rukovodstva rad Skupštine pratili su Franck Pierre Roland Bouétard, predsjednik Nadzornog odbora Društva te članovi Olgica Spevec, Vladimir Filipović i Ana Vrsaljko Metelko.  
 
Prije glasanja o predloženim odlukama direktorica Društva Gordana Kovačević detaljno je prezentirala poslovanje Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla u 2021. godini dok je direktor financija, nabave i upravljanja komercijalnim ponudama Damir Bušić prezentirao financijska izvješća te ključne financijske pokazatelje ostvarene u 2021. godini.
 
Izvješće neovisnog revizora prezentirao je Domagoj Hrkać, partner u revizorskoj kući KPMG Croatia. Olgica Spevec, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora predstavila je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.
 
U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d donijela je sljedeće Odluke:
 
Točka 5.
„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2021. godini.“
 
Točka 6.
"Dobit Društva za financijsku godinu 2021. u iznosu od 115.206.994,95 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.
Iznos od 10.000.000,00 kuna iz zadržane dobiti za 2020. godinu rasporedit će se u rezerve za vlastite dionice.
Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 64 kune po dionici iz zadržane dobiti iz 2020. i 2021. godine. 
Dividenda će se isplatiti 22.07.2022. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 01.07 2022. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 30.06.2022. godine (ex date).“
 
Točka 7.
„Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u prethodnim razdobljima, daje se suglasnost Upravi društva da se zaposlenicima Društva podijeli do 5.000 trezorskih dionica.“
 
Točka 8.
„Odobrava se Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2021. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d.“
 
Točka 9.
“Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2021. godini.”
 
Točka 10.
“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su nadzirali vođenje Društva u 2021. godini.”

 

Točka 11. 
„Donosi se odluka o reizboru: 
- Franck Pierre Roland Bouétard, Regionalni direktor u korporaciji Ericsson za Francusku, Alžir, Tunis, Belgiju i Luksemburg te Globalni direktor za kupce Orange, Altice i Iliad,  Francuska, 6 Avenue Alfred de Musset,  78170 La Celle- Saint-Cloud,  OIB:  27316928665, ponovno se izabire za člana Nadzornog odbora na mandat od četiri godine.“

 

Točka 12.
“Za revizora poslovanja u 2022. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17,  10000 Zagreb.“
 
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Galerija slika

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice