Novosti


Informacija o stjecanju vlastitih dionica

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava sljedeće:
investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeće kupnje dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE)
- dana 13. listopada 2022. godine kupljeno je 496 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.600,00 kn po dionici, što predstavlja 0,037% temeljnog kapitala Društva.
- dana 14. listopada 2022. godine kupljeno je 120 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.600,00 kn po dionici, što predstavlja 0,009% temeljnog kapitala Društva.
Nakon navedenih stjecanja, Ericsson Nikola Tesla d.d. posjeduje ukupno 6.845 vlastitih dionica, koje čine 0,514% temeljnog kapitala Društva.
Društvo stječe vlastite dionice u svrhu dodjele dionica zaposlenicima temeljem Programa nagrađivanja i Programa vjernosti.

Ericssona Nikola Tesla d.d.

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice