Novosti


Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Društva

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 2. svibnja 2023. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, koja će se održati 14. lipnja 2023. godine u 11 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

 

Poziv na Glavnu skupštinu

Obrazac prijave

Punomoć

Godišnji izvještaj o stanju Grupe; Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji uključujući izvješće revizora

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022. godini; odluka Uprave i Nadzornog odbora o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja; prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o raspodijeli zadržane dobiti iz 2021. i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2022.

Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2022. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d.

Životopis – Olgica Spevec

Životopis – Carl Henrik Magnus Carle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice