e-okoliš – centralizirano praćenje okolišnih parametara u svrhu informiranog odlučivanja


Na globalnoj razini možemo primijetiti da moderna životna i trenutačna industrijska dostignuća imaju značajan utjecaj na okoliš koji je ključ održive ljudske evolucije. Trendovi također pokazuju da je zelena i digitalna transformacija industrije i gradova smjer u kojem želimo ići.

 

Iz perspektive dionika sve se više naglašava uspostava centraliziranog koordiniranog sustava upravljanja informacijama o okolišu i praćenja radi učinkovitog rješavanja ekoloških pitanja, a odgovornost ne leži samo u rukama vladinih agencija koje reguliraju i diktiraju proces, nego postaje i osobna odgovornost svakog pojedinog dionika u smislu industrijskih aktera vođenih globalnim programima i njihova doprinosa ciljevima održivog razvoja.

Rješenje Ericssona Nikole Tesle u suštini rješava dva izazova:

1. Utjecaj urbanizacije na okolišni ekosustav

 • Pametni zeleni gradovi fokusirani su na zaštitu prirode i smanjenje utjecaja urbanih aktivnosti na okoliš s ciljem unaprjeđenja kvalitete života za svoje građane te u fokus dolazi centralno praćenje informacija o okolišu i informirano donošenje odluka (održivo urbanističko planiranje).

2. Okolišni otisak industrijskih proizvodnih pogona

 • Održivi razvoj, ublažavanje utjecaja klimatskih promjena, provedba načela kružnoga gospodarstva i gospodarski zeleni plan potiču industriju da bude usredotočenija i svjesnija okoliša i očuvanja prirode.

 

1. Modul za vizualizaciju informacija

 • Strukturirani grafički, tabelarni i GIS prikaz mjernih uređaja i mjerenih podataka s mogućnošću povijesnog prikaza

2. Modul za poslovnu logiku

 • Definiranje procesnih parametara kao što su analitički algoritmi, upravljanje uređajima, prihvat vanjskih podataka s ostalih izvora te sustav autorizacije i provjere autentičnosti korisnika

3. Modul ranog upozorenja i korektivnih akcija

 • Definiranje parametara za upozorenje o prekoračenju željenih vrijednosti i automatsko informiranje odgovornih dionika

4. Modul za izvješća

 • Konfiguriranje, produciranje i slanje izvješća temeljem informacija sadržanih u sustavu

 

 • Centralizirani i uniformni pristup svim okolišnim podacima i sastavnicama

 • Tehnologija u službi poslovanja – tranzicija s modela vođenog profitom na model oblikovan zajednicom, okolišem i profitom

 • Informirano donošenje odluka – sirovi podaci o okolišnim sastavnicama transformirani u snažan alat za povećanje operativne efikasnosti i regulatorne usklađenosti putem djelotvornih uvida

 

Područja u kojima naše rješenje ima primjenu:

1. Gradovi

 • Alat za informirano donošenje odluka u domeni urbanističkog planiranja

  • rješavanje izazova prometne infrastrukture uzimajući u obzir utjecaj na okoliš (buka i zrak)

  • Planiranje namjene gradskih zona – privlačenje investicija uz poštivanje okolišnog utjecaja (buka i zrak)

 • Povezivanje s građanima i promoviranje zdravog i sigurnog okruženja za život

  • Utjecaj urbanizacije na prirodna područja (voda, zrak)

 • Javni isporučitelji vodnih usluga

  • Analiza i prikaz gubitaka vode u distribucijskoj mreži

  • Analiza gubitaka na hidrantskoj mreži

2. Industrija

 •  Operativna efikasnost i reputacijski rizici proizvodnih pogona

  • Nadzor kvalitete pročišćene industrijske vode i sustav ranog upozorenja anomalija u radu pročišćivača

 • Partner u lokalnoj zajednici

  • Promicanje održivog načina poslovanja, edukacija lokalne zajednice o okolišnim sastavnicama pomoću metoda aktivnog uključivanja i gamifikacije

 

Reference

Javni preglednik rezultata praćenja radioaktivnosti u okolišu

ICT u službi zaštite okoliša i održivog poslovanja


Povezani dokumenti

Tehnologija u službi održavanja najviših ekoloških standarda
  Na vrh stranice