Industrija 4.0


Mnoga važna prirodna područja nalaze se u prostoru visoke razine urbanizacije i industrijskih aktivnosti, a da istodobno nisu posebno zaštićena premda su jako važna u smislu održavanja ekosustava koji direktno utječu na kvalitetu vode.

Ta su područja na razini EU-a klasificirana kao Natura 2000 i u njima se nalazi približno 11.000 gradova, dok u Republici Hrvatskoj čine otprilike jednu trećinu teritorija. Industrijska postrojenja predstavljaju potencijalnu prijetnju vrlo važnim okolišnim ekosustavima, dok konstantni zahtjevi za rastom poslovanja kreiraju potrebu za unaprjeđenjima u području monitoringa okoliša i upravljanju poslovnim procesima koja omogućuju održivi razvoj bez negativnog utjecaja na okoliš. U takvim područjima posebno je važno osigurati preduvjete za održiv razvoj i suživot industrije, prirode i lokalne zajednice. Kako bi pomirili ta dva cilja, upravitelji industrijskog okruženja pokušavaju održati profitabilne industrijske aktivnosti s minimalnim utjecajem na zdravlje vodnih ekosustava, istovremeno ispunjavajući regulatorna pravila kako bi osigurali čist okoliš za širu javnost. Pri tome se moraju nositi s ključnim izazovima u održivom razvoju industrije – uspostavom kvalitetne komunikacije između svih aktivnih dionika te osiguranjem transparentnog pristupa podacima o zdravlju okoliša i vodenih ekosustava kako bi se osigurala suradnja s lokalnom zajednicom.

Ericsson Nikola Tesla svojim rješenjima za održivi razvoj industrije želi dodatno ubrzati industrijsku revoluciju 4.0, započetu prije desetak godina, a koja ima za cilj omogućiti svim industrijskim sektorima nastavak održivog gospodarskog rasta, očuvanje zdravlja prirodnih ekosustava, zaštitu bioraznolikosti i povećanje kvalitete života za lokalnu zajednicu u kojoj djeluje.


Poveznice

ICT u službi zaštite okoliša i održivog poslovanja

Tehnologija u službi održavanja najviših ekoloških standarda




  Na vrh stranice