Godišnji izvještaj 2012

Opći izvještajGodišnji izvještaj o stanju Društva.
Poslovne odgovornosti/aktivnosti.
Proizvodi i usluge.
Prodaja i marketing.
Znanstveno-istraživačke aktivnosti.
Tehnologija po mjeri čovjeka.
Događaji u 2012. godini.
Poslovanje Društva.
Ključni financijski pokazatelji u 2012. godini.
Informacije za dioničare.Društveni izvještajEricsson Nikola Tesla - društveno odgovoran poduzetnik.
Ključne interesne skupine.
Područje društveno odgovornog poslovanja.
Ekonomska održivost.
Uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju.
Radna okolina.
Tržišni odnosi.
Primjena načela korporacijskog upravljanja.
Zaštita okoliša.
Odnosi sa zajednicom.
Nagrade i priznanja.Financijski izvještajiProfil Društva.
Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i odobravanje godišnjih financijskih izvještaja.
Izvješće neovisnog revizora dioničarima društva Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
Izvještaj o financijskom položaju.
Izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama.
Izvještaj o novčanom toku.
Bilješke uz financijske izvještaje.


  Na vrh stranice