Godišnji izvještaj 2013.

 

 • Godišnji izvještaj o poslovanju
 • Poslovne odgovornosti i aktivnosti
 • Proizvodi i usluge
 • Prodaja i marketing
 • Znanstveno-istraživačke aktivnosti
 • Dobrobiti umreženog društva
 • Događaji u 2013. godini
 • Rezultati poslovanja
 • Ključni financijski pokazatelji u 2013. godini
 • Informacije za dioničare


 • Ericsson Nikola Tesla - društveno odgovoran poduzetnik
 • Ključne interesne skupine
 • Područje društveno odgovornog poslovanja
 • Ekonomska održivost
 • Uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju
 • Radna okolina
 • Tržišni odnosi
 • Primjena načela korporacijskog upravljanja
 • Zaštita okoliša
 • Odnosi sa zajednicom
 • Nagrade i priznanja


 • Profil Društva
 • Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i odobravanje godišnjih financijskih izvještaja
 • Izvješće neovisnog revizora dioničarima društva Ericsson Nikola Tesla d.d.
 • Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 • Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 • Konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu
 • Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
 • Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

  Na vrh stranice