Godišnji izvještaji 2015. - Ericsson Nikola Tesla GrupaGodišnji izvještaj 2015.

Ericsson Nikola Tesla Grupa

Opći izvještaj

 • Godišnji izvještaj o stanju Grupe / 12
 • Poslovne odgovornosti i aktivnosti / 16
 • Proizvodi i usluge / 17
 • Prodaja i marketing / 18
 • Znanstveno-istraživačke aktivnosti / 21
 • Digitalna transformacija - najveći suvremeni pokretač napretka / 22
 • Događaji u 2015. godini / 32
 • Rezultati poslovanja / 34
 • Ključni financijski pokazatelji u 2015. godini / 35
 • Informacije za dioničare / 37


Društveni izvještaj

 • Ericsson Nikola Tesla - društveno odgovoran poduzetnik / 42
 • Ključne interesne skupine / 43
 • Područja društveno odgovornog poslovanja / 44
 • Ekonomska održivost / 46
 • Uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju / 48
 • Radna okolina / 51
 • Tržišni odnosi / 57
 • Primjena načela korporativnog upravljanja / 58
 • Zaštita okoliša / 60
 • Odnosi sa zajednicom / 62
 • Nagrade i priznanja / 63


Konsolidirani financijski izvještaji

 • Profil matičnog društva i ovisnih društava (Grupa) / 66
 • Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i odobravanje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja / 68
 • Izvješće neovisnog revizora / 69
 • Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti / 70
 • Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju / 71
 • Konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu / 73
 • Konsolidirani izvještaj o novčanom toku / 74
 • Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje / 76
  Na vrh stranice