Godišnji izvještaj 2016

Opći izvještajGodišnji izvještaj o stanju Grupe / 12
Poslovne odgovornosti i aktivnosti / 16
Proizvodi i usluge / 17
Prodaja i marketing / 18
Znanstveno-istraživačke aktivnosti / 21
Dobrobiti umreženog društva: budućnost je već počela! / 22
Događaji u 2016. godini / 30
Rezultati poslovanja / 32
Ključni financijski pokazatelji u 2016. godini / 33
Informacije za dioničare / 37
Ključni financijski pokazatelji u 2016. godini / 33
Informacije za dioničare / 37Društveni izvještajEricsson Nikola Tesla - društveno odgovoran poduzetnik / 42
Ključne interesne skupine / 43
Područja društveno odgovornog poslovanja / 44
Ekonomska održivost / 46
Uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju / 48
Radna okolina / 51
Tržišni odnosi / 57
Primjena načela korporativnog upravljanja / 58
Zaštita okoliša / 60
Odnosi sa zajednicom / 62
Nagrade i priznanja u 2016. godini / 63Konsolidirani financijski izvještajiProfil Matičnog društva i ovisnih društava (Grupa) / 67
Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i odobravanje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja / 69
Izvješće neovisnog revizora / 70
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti / 76
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju / 77
Konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu / 79
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku / 80
Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje / 82

 Financijski izvještaji Ericsson Nikola Tesla d.d.Profil Društva / 129
Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i odobravanje
godišnjih financijskih izvještaja / 131
Izvješće neovisnog revizora / 132
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti / 138
Izvještaj o financijskom položaju / 139
Izvještaj o promjenama u kapitalu / 141
Izvještaj o novčanom toku / 142
Bilješke uz financijske izvještaje / 144

 

  Na vrh stranice