Godišnji izvještaj 2017.


Opći izvještaj

Ericsson Nikola Tesla Grupa / 8

Godišnji izvještaj o stanju Grupe / 12

Poslovne odgovornosti i aktivnosti / 14

Proizvodi i usluge / 15

Prodaja po tržištima / 16

Znanstveno-istraživačke aktivnosti / 18

Važni događaji / 20

Članstva u asocijacijama / 22

Ključni financijski pokazatelji u 2017. godini / 23

Izjava direktora Financija / 26

Informacije za dioničare / 27
Nefinancijski izvještaj

Nefinancijski izvještaj

Ericsson Nikola Tesla Grupa - ukratko / 32

O nefinancijskom izvještaju / 32

25 godina vodstva u održivom razvoju / 34

Izjava predsjednice / 36

Izjava direktorice Marketinga i komunikacija (uključujući DOP) / 37

Doprinosimo ostvarenju globalnih ciljeva / 38

Pozitivno utječemo i ublažavamo rizike / 40

Digitalna transformacija ide dalje / 42

Zajedno s dionicima stvaramo nove vrijednosti / 44

Usredotočeni smo na materijalne teme / 46

Poslovna odgovornost

Odgovorno poslovanje - sve aktivnosti su važne / 50

Korporativno upravljanje / 52

Poštujemo ljudska prava / 58

Pravo na privatnost nam je u fokusu / 60

Proces prodaje uključuje i poštivanje ljudskih prava / 61

Nulta tolerancija na korupciju / 62

Odgovorno nabavljanje je naš prioritet / 63

Briga o zdravlju i zaštiti na radu zaposlenika / 64

Sve počinje s ljudima / 67

Različitost i uključivost / 70

Naš pristup učenju / 72

Činjenice i podaci / 73

Odgovornost za okoliš

ICT smanjuje klimatske promjene / 78

Proizvodi i usluge koji pozitivno utječu na okoliš / 79

Izgrađujemo niskougljičnu budućnost / 80

Utjecaj na okoliš u našim aktivnostima / 81

Zatvaramo ciklus - smanjujemo otpad / 82

Obrazovanje - dio odgovornosti prema okolišu / 83

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost / 86

Obrazovanje - smanjujemo digitalni jaz / 87

Partnerstva za društveno-ekonomski razvoj / 89

Pomažemo zajednici / 90

Dostup zdravlju kroz tehnologiju / 92

Ciljevi, dostignuća i indikatori

Surađujte s nama / 96

Nagrade i priznanja u 2017. godini / 97

Ciljevi i dostignuća / 98

Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja / 100

10 načela Global Compacta / 101

GRI index / 102
Konsolidirani financijski izvještaji

Profil Matičnog društva i ovisnih društava (Grupa) / 109

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i

odobravanje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja / 111

Izvješće neovisnog revizora / 112

Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti / 118

Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju / 119

Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala / 121

Konsolidirani izvještaj o novčanom toku / 122

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje / 124
Financijski izvještaji Društva

Profil Društva / 171

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i

odobravanje godišnjih financijskih izvještaja / 173

Izvješće neovisnog revizora / 174

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti / 180

Izvještaj o financijskom položaju / 181

Izvještaj o promjenama kapitala / 183

Izvještaj o novčanom toku / 184

Bilješke uz financijske izvještaje / 186
  Na vrh stranice