ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Odnosi s investitorima > Godišnja izvješća > 2000.
Godišnje izvješće t.gif (43 bytes)
Dobrodošli u budućnost
Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla
Odjeci 2000. -
izazovi 2001.
Ocjena poslovanja u 2000. godini
Najvažniji financijski pokazatelji poslovanja u 2000. godini
Mobilni Internet mijenja komunikaciju među ljudima
Financijska izvješća s izvješćem ovlaštenog revizora
Odjeci 2000. - izazovi 2001.
t.gif (43 bytes)

 

Obraćanje predsjednika Ericssona Nikole Tesle d.d. dioničarima

Godina koja je za nama bila je posljednja godina petogodišnjega ugovora kojega je korporacija Ericsson potpisala s Vladom Republike Hrvatske glede njena sudjelovanja u privatizaciji društvenoga poduzeća "Nikola Tesla".

Kakva je bila poslovna strategija Ericssona Nikole Tesle i što je učinjeno u proteklome petogodišnjem razdoblju?

Tijekom proteklih pet godina naše su snage bile usmjerene na stvaranje kompanije koja će biti spremna preuzeti vodeću ulogu u novome svijetu telekomunikacija i djelovati kao regionalni telekomunikacijski centar u Srednjoj i Istočnoj Europi. Rekao bih da smo u tome i uspjeli o čemu svjedoče konkretni podaci.

Naime, treba naglasiti da, zbog sve veće konkurencije na svjetskome tržištu telekomunikacija, čvrsta Ericssonova strategija podrazumijeva agresivan nastavak razvoja samo onih područja, odnosno tehnologija za koje postoji najveće zanimanje na tržištu, a to je kombinacija mobilne telefonije i suvremenih komunikacijskih rješenja sa strogom orijentacijom na Internet. S jedne strane, takva strategija zahtijeva nova znanja i kompetencije zaposlenika, a s druge, nameće potrebu ukidanja tradicionalnih poslova vezanih uz fiksnu telefoniju.

Zbog tih se razloga Ericsson Nikola Tesla tijekom proteklih pet godina usredotočio na pronalaženje rješenja za proizvodne jedinice u kojima se gasio rad. Pri tome je temeljno opredjeljenje bilo izdvajanje tih jedinica, kako bi one nastavile poslovati kao nove kompanije ili dijelovi neke druge kompanije čime smo osigurali zaposlenost. Problem viška rješavali smo i putem programa za zbrinjavanje viška zaposlenika.

Istodobno s tim procesom iznimno su povećane kompetencije zaposlenika u Ericssonu Nikoli Tesli, uglavnom kao rezultat zapošljavanja novih stručnjaka, ali i uslijed intenzivne interne izobrazbe zaposlenika, te njihova usavršavanja u suradnji s nizom vanjskih visokoobrazovnih ustanova.

Kompanija je u potpunosti informatizirana tako da danas imamo više računala nego zaposlenika, a uveli smo i novi informacijski sustav za praćenje i podršku cjelokupnoga poslovanja koji je povećao našu administrativnu efikasnost.

U poslovanju smo se usredotočili na čvrsto povezivanje s korporacijom Ericsson, a u nastojanju da kompaniju pozicioniramo kao regionalni, a u nekim područjima čak i globalni Ericssonov centar, u potpunosti smo uspjeli. Velike smo napore, također, uložili u aktivnosti na našim izvoznim tržištima. Nastavili smo poslovati u zemljama u kojima smo već desetljećima prisutni, a probili smo se i na tržišta zemalja na kojima prethodno nije bilo naših proizvoda i usluga. Danas smo, unutar Ericssonove grupe, odgovorni za područje višeuslužnih mreža i poslovnih sustava u više od dvadesetak zemalja.

Prošla, 2000. godina, tijekom koje smo se nastavili približavati novome svijetu telekomunikacija, bila je za nas prilično uspješna. Pojačali smo razvojno-istraživačke aktivnosti i proširili ponudu telekomunikacijskih rješenja i usluga, odnosno, proizvodnju znanja.

Gledajući unatrag, možemo zaključiti da smo uspjeli ostvariti dobre rezultate i da je u ovome trenutku kompanija u svakome pogledu spremna za novi svijet telekomunikacija. Razina interne efikasnosti, kompetencija i odgovornosti unutar korporacije, koje smo dosegli tijekom prošle godine, predstavlja čvrste temelje za daljnji uspješni razvoj i rast Ericssona Nikole Tesle.

Tijekom 2000. godine četiri važna poslovna područja bila su u središtu kompanijske pažnje. Prvo, u financijskome poslovanju posebno smo se usredotočili na pitanje novčanoga toka, financiranje kupaca i optimiranje troškova.

Potom, naši su zaposlenici, sukladno kompanijskoj kulturi, bili usmjereni na unaprjeđenje kompetencija prema znanjima potrebnima za novi telekom svijet, a brižno se provodilo i restrukturiranje ljudskih potencijala, pretežno kroz zapošljavanje novih, visokoobrazovanih stručnjaka. Uvođenjem novoga sustava plaća, utemeljenoga na ostvarenim rezultatima rada i individualnim planovima zadataka za svakoga zaposlenika, kompanijska kultura poprimila je novu dimenziju. Traži se promjena načina razmišljanja i odnosa prema radu. U Ericssonu Nikoli Tesli je, povrh toga, osnovan i kompanijski centar za procjenu rezultata rada kandidata za menadžere koji su uključeni u program planiranja rukovoditelja.

Treće značajno područje kompanijskoga rada bile su aktivnosti na našim tržištima. Kada je riječ o domaćemu tržištu, ono traži revitaliziranje naše prisutnosti u Hrvatskoj. Posebnu brigu i pažnju kompanija je poklanjala izvoznim tržištima, a prema dogovoru sa Stockholmom uspjeli smo povećati broj zemalja u kojima smo prisutni, tj. probiti se i na neka, za nas, nova tržišta. U 2000. smo godini, u skladu s potrebama kupaca i tržišta, uspostavili novu organizacijsku strukturu rukovoditelja, direktno odgovornih za pojedine kupce, odnosno, tržišta. Očekujemo da će ova organizacijska novost uskoro pridonijeti boljem poslovanju.

Na kraju je, ali ne i manje važan, imidž kompanije. Usredotočenost na marketinške aktivnosti, uz kontinuiranu prisutnost u različitim medijima, donio je odlične rezultate. Sudjelovali smo na nekoliko izložbi značajnih za širu društvenu zajednicu, stručnim diskusijama, a bili smo aktivni i u sklopu nekoliko Vladinih inicijativa.

Poslovni rezultati u 2000. godini

Neto-prodaja je sa 944 milijuna kuna u 1999. godini porasla na 1.038 milijuna kuna u 2000. godini, uglavnom uslijed povećanoga izvoza na rusko tržište. Broj narudžbi povećao se za 28% u usporedbi s godinom prije, a taj porast ponovno je rezultat uspješnih izvoznih aktivnosti. Budući da je nekoliko starih ugovora o izvoznim poslovima obnovljeno, zabilježili smo pozitivan novčani tok.

Dobit prije oporezivanja pala je, međutim, sa 107 milijuna kuna u 1999. godini na 62 milijuna kuna u 2000. godini. Glavni razlozi ovoga smanjenja bili su vezani uz troškove reorganizacije (programi zbrinjavanja tehnološkoga viška, zapošljavanje, investiranje u izobrazbu, uređenje radnih prostora i njihovo opremanje računalnom opremom), te ulaganja u izvoznu infrastrukturu (marketing i troškovi prodaje na određenim inozemnim tržištima). Na dobit prije oporezivanja pozitivan je učinak imala i prodaja dionica Zagrebačke banke koje su bile u vlasništvu kompanije.

Ako govorimo o strukturi ukupne prodaje prema skupini proizvoda, treba napomenuti da je tijekom prošle godine područje fiksnih sustava bilo na prvome mjestu sa 46% ukupne prodaje, što treba usporediti sa 75% iz 1999. ili 86% iz 1998. godine. Mobilni sustavi bili su u 2000. godini druga najveća skupina proizvoda i usluga, uz udio u ukupnoj prodaji od 19%.

Hrvatska je, kao i u prethodnim godinama, bila naše najveće pojedinačno tržište, uz udio u prodaji od 33%. Ovaj podatak valja usporediti s rezultatom iz 1999. godine kada je taj udio iznosio 52%. Ovako značajan pad shvaćamo kao signal upozorenja, jer je značajniji uspjeh na domaćemu tržištu preduvjet uspješnoga poslovanja na stranim tržištima. Naš najznačajniji ku-pac bio je Hrvatski Telekom, a drugo je mjesto zauzeo VIPNet.

Preostalih 67% ukupne prodaje ostvareno je na izvoznim tržištima, uključujući i interno Ericssonovo tržište na kojemu smo ostvarili 20% ukupne prodaje. Najuspješnije smo poslovali na ruskome tržištu na kojemu je plasirano 20% ukupne prošlogodišnje prodaje, a za Rusijom slijedi Crna Gora sa 14% ukupno ostvarene prodaje.

Pozitivni trendovi i događanja tijekom 2000. godine

Tijekom protekle godine Ericsson Nikola Tesla na nekoliko je područja ostvario veoma zapažene rezultate. Našoj je kompaniji dodijeljena korporacijska nagrada Ericsson European Equality Award 2000 (EEEA), kao kompaniji koja je tijekom 2000. godine najviše učinila za izjednačavanje položaja žena i muškaraca u poslovnome okruženju na svim razinama kompanijske hijerarhije.

Također vrijedi istaknuti kako smo uspješno realizirali veoma složen GSM-ugovor u Crnoj Gori, i to u veoma kratkome roku, potvrdivši se tako unutar korporacije kao kompanija vrhunskih kompetencija kada je riječ o najsuvremenijim telekomunikacijskim rješenjima, uslugama i dizajnu.

U Zagrebu smo organizirali Dan Interneta uz sudjelovanje svih značajnih "igrača" na telekomunikacijskom području iz Hrvatske i stručnjaka iz Švedske. Tema ovoga susreta bila je "Internetizacija Hrvatske: Izazov sadašnjosti - rješenje budućnosti", a on je organiziran na inicijativu naše kompanije kao poticaj procesu internetizacije u Hrvatskoj. No, za Ericsson Nikolu Teslu bila je to samo jedna u nizu akcija usmjerenih na stvaranje prosperiteta u Hrvatskoj kojima se kompanija nastoji potvrditi kao lider na putu u novu ekonomiju. Također smo pokrenuli i počeli realizirati naš koncept novoga telekomunikacijskog svijeta kao globalnoga sela - - "The New Telecoms World Village".

Rezultati ispitivanja zadovoljstva naših kupaca ukazuju na značajan rast. Naime, vrednujući uglavnom svoje zadovoljstvo kompanijskim uslugama ocjenama 4 i 5, naši su kupci potvrdili poslovnu kvalitetu i uspješnost naše kompanije. Izraženo u postotku, zadovoljstvo kupaca našim uslugama poraslo je sa 63% na 82%.

Broj zaposlenika smanjen je tijekom prošle godine sa 1.541 na 1.317, uz primjenu programa zbrinjavanja tehnološkoga viška, koji je obuhvatio 383 zaposleni-ka, te izdvajanje organizacijske jedinice Energetskih sustava. Tu je organizacijsku cjelinu preuzela američka kompanija Emerson, zaposlivši svih 88 zaposlenika koji su bili zaposlenici naše kompanije.

Istodobno, tijekom godine se u Ericssonu Nikoli Tesli zaposlilo 247 novih stručnjaka s fakultetskom naobrazbom, pretežno inženjera elektrotehnike. Cjelokupna struktura kompetencija znatno je izmijenjena, a u ovom trenutku čak 75% naših zaposlenika ima visoku stručnu spremu. Proveli smo i snažan program razvoja kompetencija za sve zaposlenike, a 27% naših stručnjaka je educirano i certificirano u području proizvoda i usluga za novi svijet telekomunikacija. Naša je kompanija u Hrvatskoj prepoznata kao jedan od najboljih poslodavaca u zemlji, budući da zaposlenicima osiguravamo najbolje mogućnosti za usavršavanje i zaradu. Prosječna plaća za prošlu godinu u neto iznosu bila je 6.300,00 kuna.

Jesen 2000. godine dočekali smo uz značajnu organizacijsku promjenu usmjerenu na stvaranje temelja za brz i radikalan procvat poslovanja. Utemeljene su male, efikasne jedinice marketinških stručnjaka za određena tržišta ili kupce (KAM/NAM struktura), snažnije smo se usredotočili na izvozne aktivnosti, centralizirane su funkcije narudžbi i logistike, kao i marketinške podrške poslovanju, uspostavljena je jedinica za podršku poslovanju u sklopu koje djeluju financije, nabava i IS/IT funkcija, a osnovana je i nova jedinica čiji je zadatak raditi na razvoju poslovanja.

Izazovi za 2001. godinu

Naši prioriteti u idućem razdoblju i dalje su usmjereni na razvoj kompetencija, a istodobno ćemo nastojati osnažiti našu poziciju na domaćem i na našim inozemnim tržištima. Naš je cilj biti odabrani isporučitelj usluga, rješenja i proizvoda za novi svijet telekomunikacija u Hrvatskoj i na tržištima ostalih zemalja na kojima djelujemo.

Ukratko, izazovi na koje ćemo nastojati odgovoriti tijekom 2001. godini su:

želimo povećati izvoz 100%,
želimo naše poslovanje na domaćem tržištu povećati 20%,
brižno ćemo njegovati pobjednički duh kroz svoje aktivnosti,
svojom profesionalnošću i poštovanjem prema ljudima ustrajno ćemo graditi ugled Ericssona Nikole Tesle kao najbolje kompanije u Hrvatskoj.

Kao i dosada, sprega naše stručnosti, znanja i entuzijazma s Ericssonovom vrhunskom tehnologijom, kojom se potvrđujemo na svim našim tržištima, izvrstan su temelj na kojemu zasnivam svoj optimizam glede pravoga odgovora Ericssona Nikole Tesle na sve izazove koje nam ubrzano donosi 21. stoljeće.

Åke Enell
predsjednik Ericssona Nikole Tesle
[Izazovi]

Tehnička podrška

©Copyright    

2001-06-28