ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Odnosi s investitorima > Godišnja izvješća > 2000.
Godišnje izvješće t.gif (43 bytes)
Dobrodošli u budućnost
Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla
Odjeci 2000. -
izazovi 2001.
Ocjena poslovanja u 2000. godini
Najvažniji financijski pokazatelji poslovanja u 2000. godini
Mobilni Internet mijenja komunikaciju među ljudima
Financijska izvješća s izvješćem ovlaštenog revizora
Profil Društva
Izvješće ovlaštenog revizora
Račun dobitka i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla
Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o  toku novca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o promjenama glavnice društva Ericsson Nikola Tesla
Računovodstvene politike
Bilješke uz financijska izvješća
Profil Društva
t.gif (43 bytes)
Nastanak i povijest

Ericsson Nikola Tesla d.d. je hrvatsko društvo, koje kao najveći specijalizirani proizvođač i izvoznik telekomunikacijske opreme, softverskih rješenja i usluga u Srednjoj i Istočnoj Europi uspješno posluje više od pedesetak godina.

Društvo je nastalo kao rezultat pretvorbe društvenoga poduzeća “Nikola Tesla”- Poduzeća za proizvodnju telekomunikacijskih sistema i uređaja, po. - to jest iz pravnoga oblika koji je bio karakterističan za gospodarski i pravni sustav bivše Jugoslavije.

Društvo Ericsson Nikola Tesla je osnovano 13. svibnja 1995. godine i istoga je dana upisano u sudski registar s temeljnim kapitalom u iznosu od 501.366.225 kn. Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu 13. lipnja 1995. godine. Odlukom Glavne skupštine dioničara od 17. prosinca 1998. godine temeljni kapital Društva, u iznosu od 501.366.225 kn, je smanjen za iznos od 101.871.225 kn te sada iznosi 399.495.000 kn. Smanjenje temeljnoga kapitala izvršeno je smanjenjem nominalne vrijednosti izdanih dionica sa 100 DEM na 300 kn. Razlika vrijednosti isplaćena je dioničarima.

Prema sadašnjoj strukturi vlasništva, Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) je najveći pojedinačni vlasnik Društva i posjeduje 49,07%, mali dioničari imaju 48,60%, dok Hrvatski fond za privatizaciju ima 2,33% dionica.

Osnovne djelatnosti

Osnovne djelatnosti Društva su razvoj softvera i usluga za novi telekom svijet, projektiranje i integracija cjelovitih komunikacijskih rješenja za telekom operatore i društva, te ispitivanje, prodaja i održavanje komunikacijskih rješenja i sustava u Republici Hrvatskoj, tržištima zemalja Srednje i Istočne Europe te drugim kompanijama unutar Ericsson Grupe.

Uprava i direktori

Nadzorni odbor

Članstvo Nadzornog odbora tijekom 2000. godine i do izdavanja ovih izvješća bilo je:

Björn Hemstad Predsjednik
Dubravko Cej Potpredsjednik
Lars Olof Lindgren
Bert Nordberg
Johan Bergendahl
Vladimir Kovar
Ignac Lovrek

Uprava

Uprava se sastoji od jednog člana:

Lars Åke Einar Enell Direktor

Izvršno poslovodstvo

Na dan 31. prosinca 2000. godine, izvršno poslovodstvo Društva sastojalo se od članova:

Lars Åke Einar Enell Direktor
Rajko Pfaff Zamjenik predsjednika i Prvi potpredsjednik
Šandor Lošonc Potpredsjednik
Ivan Vilić Potpredsjednik
Gordana Kovačević Potpredsjednik Direktorica Centra za projektiranje I komunikacija rješenja
Josip Jakovac Potpredsjednik Direktor Izvoza 1
Milivoj Pejković Potpredsjednik KAM VIPNet
Dragan Fratrić Savjetnik predsjednika
Kjell Casenberg Direktor Usluga kupcima i Općih Usluga
Antun Carić Direktor Instituta za telekomunikacije
Ankica Kurelja Direktorica Naručivanja I logistike
Lars Jacobson Direktor podrške poslovanju
Ana Jožinec Direktorica Upravljanja ljudskim Potencijalima
Sead Kotlo Direktor Razvoja poslovanja
Snježana Bahtijari Rukovoditeljica Marketinškoga komuniciranja i odnosa s javnošću
Nelka Fikeys-Krmić Rukovoditeljica Pravnih poslova
Thomas Svanefalk Direktor Izvoza 2
Goran Ožbolt KAM HT/Mobilna
Tihomir Šicel KAM HT/MSN
Goran Prokopec KAM Posebni sustavi
Predrag Šeatović KAM/NAM ISP
Milan Živković NAM UMTS/3G
Dubravko Cej Direktor Poslovnih sustava
Zlatko Buzina Rukovoditelj prodaje Individualnih korisnika

Izvješće o odgovornostima Uprave

U skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu (90/92), Uprava je dužna osigurati da financijska izvješća za svaku financijsku godinu budu pripremljena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) tako da daju istinitu i ispravnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za to razdoblje.

Pri sastavljanju takvih financijskih izvješća, odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike;
da su prosuđivanja i procjene razumne i oprezne;
da su primijenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje iskazano i objašnjeno u financijskim izvješćima; i
da su financijska izvješća pripremljena po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će, u bilo koje doba, s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva, kao i njihovu usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu (NN 90/92). Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonite radnje.

Potpisano u ime Uprave:

Åke Enell
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

8. ožujka 2001. godine

Tehnička podrška

©Copyright    

2001-06-28