Sadržaj  
Informirajte se o vrijednosti vašega ulaganja i pojedinostima o poslovanju kompanije.
Opći izvještaj
 • Osobna iskaznica
 • Obraćanje dioničarima: Mr.sc. Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle
 • Vizija
 • Misija
 • Korporativne vrijednosti
 • Trendovi na globalnom tržištu
 • Čimbenici uspjeha
 • Strategija, fokus područja i ciljevi
 • Nagrade i certifikati
 • Poslovne aktivnosti
 • Proizvodi i usluge
 • Pozicija u Hrvatskoj
 • Pozicija u korporaciji Ericsson
 • Prodaja i marketing
 • Ostale aktivnosti
 • Obraćanje dioničarima: Maria Radtke, direktorica Financija i nabave Ericssona Nikole Tesle
 • Ključni financijski pokazatelji u 2006. godini
 • Informacije za investitore
Društveni izvještaj
 • Ključne interesne skupine
 • Doprinos kompanije ekonomskom prosperitetu
 • Primjer uloge suvremenih tehnologija u unaprjeđenju života
 • Primjena načela korporacijskog upravljanja
 • IIntelektualni kapital
 • Kvaliteta, okoliš i zaštita zdravlja
 • Pomažemo društvenoj zajednici
Financijski izvještaji
 • Financijski izvještaji za 2006. zajedno s izvještajem neovisnog revizora
 • Profil Društva
 • Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i odobravanje godišnjih financijskih izvještaja
 • Izvještaj neovisnog revizora dioničarima društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
 • Račun dobiti i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla
 • Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
 • Izvještaj o novčanom toku društva Ericsson Nikola Tesla
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama društva Ericsson Nikola Tesla
 • Bilješke uz financijske izvještaje