Sadržaj  
Informirajte se o vrijednosti vašega ulaganja i pojedinostima o poslovanju kompanije.
Opći izvještaj
 • Obraćanje dioničarima: Mr.sc. Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle d.d.
 • Naše vrijednosti
 • Strategija, fokus područja i ciljevi
 • Poslovne aktivnosti
 • Proizvodi i usluge
 • Pozicija u Hrvatskoj
 • Pozicija u korporaciji Ericsson
 • Prodaja i marketing
 • Događaji 2007.
 • Obraćanje dioničarima: Oscar Wallstén, direktor Financija i nabave Ericssona Nikole Tesle d.d.
 • Ključni financijski pokazatelji u 2007. godini
 • Informacije za dioničare
Društveni izvještaj
 • Ericsson Nikola Tesla — društveno odgovorni poduzetnik Ključne interesne skupine
 • Područja društveno odgovornog poslovanja
 • Ekonomska održivost
 • Dobrobit suvremenih komunikacijskih tehnologija
 • Uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju
 • Radna okolina
 • Tržišni odnosi
 • Primjena načela korporacijskog upravljanja
 • Zaštita okoliša
 • Odnosi sa zajednicom
 • Certifikati Nagrade i priznanja
Financijski izvještaji
 • Profil Društva
 • Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i odobravanje godišnjih financijskih izvještaja
 • Izvještaj neovisnog revizora dioničarima društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
 • Račun dobiti i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla
 • Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
 • Izvještaj o novčanom toku društva Ericsson Nikola Tesla
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama društva Ericsson Nikola Tesla
 • Bilješke uz financijske izvještaje