Kontakt 
Informirajte se o vrijednosti vašega ulaganja i pojedinostima o poslovanju kompanije.
Kontakt podaci

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45, p.p. 93

HR - 10 002 Zagreb

Odnosi s investitorima

Orhideja Gjenero, menadžer za odnose s investitorima

Telefon: (+385 1) 365 44 31

Mobilni: (+385 91) 365 44 31

Fax: (+385 1) 365 31 56

e-adresa: odnosi.investitori@ericsson.com