Korporacijsko upravljanje 
Informirajte se o vrijednosti vašega ulaganja i pojedinostima o poslovanju kompanije.
Dokumenti

Korporacijsko upravljanje označava okvir za vođenje poslova i nadzor u Društvu te ima za cilj stvaranje dugoročne ekonomske vrijednosti za dioničare. Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle kontinuirano podupiru poštivanje osnovnih načela korporacijskog upravljanja kako bi osigurali zaštitu prava i jednak tretman dioničara, transparentnost poslovanja i odgovornost prema svim interesnim skupinama. Ericsson Nikola Tesla veliku pažnju pridaje pravodobnom i objektivnom informiranju zajednice o svojim aktivnostima i ostvarenim rezultatima poslovanja te njeguje imidž tvrtke s kodeksom etičkog ponašanja.

 

Načela korporacijskog upravljanja Ericssona Nikole Tesle, koje je Društvo usvojilo u travnju 2005. godine, temelje se na zakonodavstvu Republike Hrvatske te preporukama objavljenim u OECD principima za korporacijsko upravljanje te jasno definiraju prava i obveze Uprave, Nadzornog odbora i dioničara.

Godišnji upitnik sastavni je dio Kodeksa korporativnog upravljanja kojeg su zajedno izradile Agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza, a usvojen je odlukom Agencije u travnju 2007. godine. Obveza ispunjavanja upitnika primjenjuje se na sve Izdavatelje čije su dionice uvrštene na Uređeno tržište.

 

Nacionalni Kodeks i njegove preporuke temelje se na principu 'postupi ili objasni', tj. ukoliko društvo odstupi ili ne primjenjuje neku od preporuka ovog Kodeksa, u godišnjem upitniku mora dati objašnjenje zbog čega je došlo do neprimjene ili odstupanja.