Nadzorni odbor  
Informirajte se o vrijednosti vašega ulaganja i pojedinostima o poslovanju kompanije.
Članovi
Roland Nordgren predsjednik
Ignac Lovrek potpredsjednik
Carita Jönsson član
Zvonimir Jelić član i predstavnik radnika
Dubravko Radošević član