Uprava i izvršno poslovodstvo  
Informirajte se o vrijednosti vašega ulaganja i pojedinostima o poslovanju kompanije.
Uprava:

Gordana Kovačević


Članovi izvršnog poslovodstva Društva:
Gordana Kovačević  Direktorica Društva
Branko Dronjić Regionalni menadžer, Ericssonova poslovna jedinica za ispitnu okolinu
Damir Bušić Direktor, Upravljanje komercijalnim ponudama
Dario Runje Direktor, Kompetencijska domena Internetski protokol, širokopojasni pristup i jezgrene mreže, RWCE
Dragan Fratrić Menadžer, Opći poslovi
Goran Ožbolt Direktor, Prodaja i marketing za Tele2 i Alternativne operatore
Grga Mrkonjić Direktor, Prodaja i marketing za T-HT
Hrvoje Benčić Direktor, Rješenja za kupce i praćenje realizacije ugovora
Hrvoje Strepački Direktor, ICT rješenja za segment industrije i društva
Ivan Barać Direktor, Prodaja i marketing za ZND
Jagoda Barać Direktor, Prodaja i marketing za susjedne zemlje
Marijana Đuzel Direktorica, Upravljanje ljudskim potencijalima i organizacija (uključujući pravne poslove)
Milan Živković Direktor, Strategija i razvoj poslovanja
Miroslav Kantolić Direktor, Prodaja i marketing za VIPnet i Si.mobil
Patrick Martin Direktor, Centar za istraživanje i razvoj
Rafal Rybkowski Direktor, Financije
Smiljan Pilipović Direktor, Poslovne inovacije i nove prilike
Snježana Bahtijari Direktorica, Marketing i komunikacije
Tihomir Šicel Direktor, Prodaja i marketing za Industriju i društvo

 

Članovi izvršnog poslovodstva i Nadzornog odbora imali su u vlasništvu 4.421 dionicu Društva na kraju 2011. godine (2010.: 4.951 dionica).