Tatjana Politeo: Zebra – majmun – lav

7. - 22. listopada 2014.

Akademska slikarica Tatjana Politeo autorica je čiji je rukopis prepoznatljiv: simplificiranošću asocira na tradiciju art bruta, a posezanjem za elementima stripa i reklama, pogotovo iz starijih tiskovina, približava se estetici pop arta, pa i street arta.

 

Izložak Recentni ciklus slika naslovljen Zebra –majmun – lav u određenim segmentima pokazuje svojevrstan otklon u odnosu na prethodne radove i cikluse. Autorica koristi tamniju paletu. Sami protagonisti, životinje zebra, majmun i lav, ne nalaze se u nikakvim narativnim momentima, već predstavljaju određene psihološke karaktere i emotivna stanja, koje možemo čitati kroz prizmu njihovih simboličkih konotacija.

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

  Na vrh stranice