Izložbe 2016.


izlozbe_2016.jpg


6. – 23. prosinca 2016.
Željko Hudek: Art

16. – 28. studenoga 2016.
Novo iz ŠPUDa!

27. listopada – 14. studenoga 2016.
Slaven Lunar Kosanović: Grafiti

4. – 25. listopada 2016.
PerceiveArt predstavlja

14. – 30. rujna 2016.
Boris Grković: Tragovima madonera

28. lipnja - 17. srpnja 2016.
Nikola Đuretić - London:Hommage

31. svibnja – 21. lipnja 2016.
Skupna izložba SUF-a: U zrcalu…

11. – 31. svibnja 2016.
Duško Šibl: No enemy, but time

19. travnja – 10. svibnja 2016.
Rudolf Matutinović - Skulpture

17. ožujka – 15. travnja 2016.
Miljenko Bengez - Grafike

23. veljače - 15. ožujka 2016.
Nina Brkić: Aktovi

20. siječnja - 6. veljače 2016.
Ana Guberina: Povezanost
  Na vrh stranice