Usluge razvoja aplikativnog rješenja i implementacije informacijskog sustava HR-KI i JIT


Ericsson Nikola Tesla d.d. je u kolovozu uspješno završio projekt „Usluge razvoja aplikativnog rješenja i implementacije informacijskog sustava katastra infrastrukture (HR-KI) i jedinstvene informacijske točke (JIT)” za Državnu geodetsku upravu.

Sustav katastra infrastrukture (SKI) i jedinstvena informacijska točka (JIT) za područje Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije je u produkcijskom radu. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi (i drugi objekti) elektroenergetske, komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture, što je približno 330.000 km vodova. Trenutačmo su u bazi sustava podaci za navedene županije, no baza će se kontinuirano puniti dok sva infrastruktura u Hrvatskoj ne bude dio sustava.

Prije pokretanja ovog projekta nacionalne važnosti, jedinice lokalne samouprave bile su nadležne za osnivanje i vođenje katastra infrastrukture, a svega šest od 576 ih je ustrojilo katastar infrastrukture. Uspostava jedinstvenog SKI-a za područje cijele Hrvatske te osiguravanje dostupnosti podataka o postojećoj infrastrukturi i tekućim ili planiranim građevinskim radovima kroz JIT osiguravaju sljedeće važne koristi:

  • povećanje korištenja postojeće infrastrukture,
  • smanjenje troškova i otklanjanje zapreke prilikom izvođenja novih građevinskih radova,
  • smanjenje troškova uzorkovanih izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova te
  • dijeljenje podataka o infrastrukturi digitalnim putem svim korisnicima koji u svojim poslovnim procesima trebaju podatke o infrastrukturi.

Ericsson Nikola Tesla d.d. je na ovom projektu radio nešto manje od dvije godine, u suradnji s timom iz IGEA d.o.o članice IN2 Grupe. Projekt je objedinio stručna znanja iz domene GIS-a, baza podataka i web aplikacija, geodezije, procesa u katastru i načina vođenja katastra infrastrukture. Također, radila se integracija s čak 10 vanjskih sustava.

Sustav se sastoji od javnog i privatnog dijela. Javni dio (Jedinstvena informacijska točka) namijenjen je pristupu registriranih i neregistriranih korisnika, dok je privatni dio sustava katastra infrastrukture namijenjen prvenstveno zaposlenicima DGU koji unutar sustava rade prema kreiranim poslovnim procesima katastra infrastrukture.
  Na vrh stranice