Korporativno upravljanje


Korporativno upravljanje

Godišnji upitnik sastavni je dio Kodeksa korporativnog upravljanja kojeg su zajedno izradile Agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza, a usvojen je odlukom Agencije u travnju 2007. godine. Obveza ispunjavanja upitnika primjenjuje se na sve Izdavatelje čije su dionice uvrštene na Uređeno tržište.

Nacionalni Kodeks i njegove preporuke temelje se na principu 'postupi ili objasni', tj. ukoliko društvo odstupi ili ne primjenjuje neku od preporuka ovog Kodeksa, u godišnjem upitniku mora dati objašnjenje zbog čega je došlo do neprimjene ili odstupanja.  Na vrh stranice