Ljetni kamp

Pandemija unosi niz izazova u naš svakodnevni život. Pokušavamo neke stvari držati mogućima pa zato uz uvažavanje svih epidemioloških mjera najavljujemo održavanje jubilarnog 20. Ljetnog kampa.

Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle je radionica namijenjena studentima završnih godina studija, primarno s fakulteta elektrotehnike i računarstva. Tijekom 5 tjedana, studenti rade u stvarnom poslovnom/industrijskom okruženju na rješavanju problema koji su svakodnevnica njihovih starijih kolega - inženjera zaposlenih u Ericssonu Nikoli Tesli.

Od studenata očekujemo da uz pomoć mentora, kroz timski rad i u predviđenom vremenu, riješe zadani problem. Studenti će napraviti analizu tehnologije u svrhu izrade prototipa rješenja koja se kasnije prezentiraju kupcima, ugrađuju u proizvode, služe kao temelj za daljnja istraživanja, a često služe i kao alati za internu upotrebu koji trebaju zaposlenicima kompanije omogućiti brži,  bolji i kvalitetniji rad. Projektna organizacija planira i nadzire provođenje aktivnosti rada na projektima, a studenti popunjavaju tjedne ankete kroz se prate relevantni parametri poput zadovoljstva i motivacije, kao temelj za kontinuirano unaprjeđenje programa Ljetnog kampa. U posljednjih nekoliko godina projekti postaju sve više multidisciplinarni, pa se prijavljuju i studenti drugih struka i područja koji doprinose rješavanju problema.

Povijest

Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle osnovan je 2001. godine kao zajednički projekt i rezultat dugogodišnje plodne suradnje kompanije Ericsson Nikola Tesla s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom godina, konstantno unaprjeđujemo Ljetni kamp te ga prilagođavamo potrebama kompanije i sudionika. Od 2008. kompanija neprekidno surađuje i s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, a potom, sudjelovanjem stranih studenata i mentora, Ljetni kamp postaje internacionalni Ljetni kamp. Popis institucija s kojima surađujemo stalno se proširuje, a koji osim hrvatskih (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) uključuje i sveučilišta  susjednih zemalja (Srbija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Crna Gora,…). Kroz sve godine postojanja, Ljetni kamp su pohađale na stotine izvrsnih studenata koji su uz podršku mentora iz kompanije i institucija s kojima Ericsson Nikola Tesla surađuje uspješno realizirali stotine projekata.

O kvaliteti samog projekta i rada sa studentima, potencijalnim zaposlenicima kompanije, svjedoči i nagrada Zlatni indeks za projekt Ljetnog kampa za najbolji imidž prema percepciji studenata. Također, Ericssonu Nikoli Tesli, kao kompaniji s najviše osvojenih nagrada Zlatni indeks, dodijeljen je i Grand Prix za velike kompanije. Kompanija je osvojila Zlatni indeks nekoliko godina za redom, a značaj je tim veći što su odluku donijeli sami studenti, tj. povjerenstvo sastavljeno od studentskih udruga Sveučilišta u Zagrebu, na inicijativu udruge eSTUDENT.

Prednosti za studente, kompaniju i društvo u cjelini

Sudjelovanjem na Ljetnom kampu studenti stječu iskustvo rada u stvarnom industrijskom okruženju, proširuju znanja (tehnička, kao i ne-tehnička), usavršavaju vještine (rada u timu,  komunikacije,..), stječu nova poznanstva te vrijedno radno iskustvo koje mogu navesti u svom životopisu. Dodatno, studentima zagrebačkog sveučilišta sudjelovanje u kampu donosi 7 ECTS bodova. Rad u Ljetnom kampu mnogim studentima poslužio je kao osnova za pisanje radova koji su nagrađivani na različitim natječajima i razinama (npr. Rektorova nagrada) te za izradu završnih i diplomskih radova.
Istodobno, institucije s kojima surađujemo, kroz ovu aktivnost održavaju i unaprjeđuju suradnju s industrijom te dižu kvalitetu svog konačnog proizvoda – kvalitetnog i kompetentnog inženjera.
Ericsson Nikola Tesla kroz Ljetni kamp privlači nove talente, najbolje studente generacije, rješava neka od aktualnih pitanja i problema iz svakodnevnog rada kompanije te ostvaruje vrijedne prototipe koje koristi za ispitivanje tehnologija te prezentaciju potencijalnim kupcima.

Kako se prijaviti?

Kompanija Ericsson Nikola Tesla u proljeće svake godine (uobičajeno u travnju) putem institucija s kojima surađuje raspisuje natječaj kojim poziva studente da se prijave na Ljetni kamp.  U natječajima su detaljno opisani uvjeti i postupak prijave.Natječaj

Ljetna radionica za studente „Summer Camp 2021“
  Na vrh stranice