Nadogradnja ZIS-a - uspostava posebnih pravnih režima


Projekt potpisan s Državnom geodetskom upravom predstavlja nadogradnju Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS-a) kako bi se podržalo evidentiranje posebnih pravnih režima, a što je preduvjet za učinkovito i transparentno upravljanje zaštićenim područjima Republike Hrvatske. Ugovor je financiran Europskim strukturnim i investicijskim fondovima, operativnim programom konkurentnost i kohezija. U sklopu ovog projekta izradit će se nove funkcionalnosti u ZIS sustavu potrebne za evidentiranje posebnih pravnih režima na katastarskim česticama. Nekretnine koje se nalaze na područjima posebnih pravnih režima (npr. nacionalni parkovi i sl.) imaju osobito kulturno, povijesno, gospodarsko i ekološko značenje za Republiku Hrvatsku te su pod posebnom zaštitom. Iz tog razloga potrebno je točno znati o kojim nekretninama i područjima se radi. U okviru matičnog projekta evidentirat će se zaštićena područja ukupne površine od 435.000 ha. Od strane geodeta i uz pomoć upravitelja zaštićenih područja izradit će se podloge koje su temelj za upis u katastarskom operatu. Ovi podaci će se kroz posebne poslovne procese obraditi i spremiti u ZIS sustavu. U okviru našeg projekta, nad ovim podacima izradit će se servisi koji će omogućiti uvid i preuzimanje podataka iz ovih novih evidencija od strane različitih državnih institucija. Također, područja posebnih pravnih režima učinit će se vidljivima i svim građanima RH na OSS portalu (https://oss.uredjenazemlja.hr). Završetkom projekta, svatko će na grafičkom pregledniku OSS portala moći pronaći svoju nekretninu te provjeriti da li se ona nalazi na nekom od zaštićenih područja (nacionalni parkovi, parkovi prirode i strogi rezervati).
  Na vrh stranice