Nadzorni odbor


Franck Pierre Roland Bouétard, predsjednik

Olgica Spevec, potpredsjednik

Petra Vranjes, član

Ana Vrsaljko Metelko, član

Vladimir Filipović, član i predstavnik radnika


Uprava i izvršno poslovodstvo


Uprava: Gordana Kovačević, životopis


Članovi izvršnog poslovodstva Društva:


Gordana Kovačević, Direktorica Društva

Branka Vučemilo Elezović, Direktorica, Pravni poslovi

Branko Dronjić, Direktor, Ericssonova poslovna jedinica za IT i ispitnu okolinu 

Damir Bušić, Direktor, Financije, nabava i upravljanje komercijalnim ponudama

Dario Runje, Direktor,  Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.

Darko Huljenić,   Direktor, Istraživanje

Dragan Fratrić, Direktor, Opći poslovi

Goran Ožbolt, Direktor, Prodaja i marketing za Tele2 i Alternativne operatore

Hrvoje Benčić, Direktor, Digitalne usluge, Medija i operacije s kupcima, Mreže

Ivan Barać, Direktor, Prodaja i marketing za Hrvatski Telekom i Crnogorski Telekom

Jagoda Barać, Direktor, Prodaja i marketing za izvozna tržišta (operatorski segment) 

Milan Živković, Direktor, Strategija i razvoj poslovanja

Miroslav Kantolić,  Direktor, Prodaja i marketing za A1 Hrvatska

Patrick Gerard Martin, Direktor, Centar za istraživanje i razvoj

Snježana Bahtijari, Direktorica, Marketing, komunikacije i društvena odgovornost

Vjeran Buća, Direktor, Prodaja i marketing za Industriju i društvo

Željko Antolić, Direktor, v.d. Upravljanje ljudskim potencijalima


Članovi izvršnog poslovodstva i Nadzornog odbora imali su u vlasništvu 4.711 dionicu Društva na kraju 2020. godine (2019.: 5.090 dionica).

.
  Na vrh stranice