Nadzorni odbor


Arun Bansal, predsjednik

Ignac Lovrek, potpredsjednik

Vidar Mohammar, član

Zvonimir Jelić, član i predstavnik radnika

Dubravko Radošević, član


Uprava i izvršno poslovodstvo


Uprava: Gordana Kovačević, životopis


Članovi izvršnog poslovodstva Društva:


Gordana Kovačević, Direktorica Društva

Branko Dronjić, Direktor, Ericssonova poslovna jedinica za IT i ispitnu okolinu 

Damir Bušić, Direktor, Upravljanje komercijalnim ponudama

Dario Runje, Direktor, Kompetencijska domena Internetski protokol, širokopojasni pristup i jezgrene mreže, RWCE

Dragan Fratrić, Direktor, Opći poslovi

Goran Ožbolt, Direktor, Prodaja i marketing za Tele2 i Alternativne operatore

Hrvoje Benčić, Direktor, Rješenja za kupce i praćenje realizacije ugovora

Igor Poljanšek, Direktor, Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.

Ivan Barać, Direktor, Prodaja i marketing za ZND i T-HT

Jagoda Barać, Direktor, Prodaja i marketing za susjedne zemlje

Luciano Ferreira, Direktor, Financije

Marijana Đuzel, Direktorica, Upravljanje ljudskim potencijalima i organizacija (uključujući pravne poslove)

Milan Živković, Direktor, Strategija i razvoj poslovanja

Miroslav Kantolić,  Direktor, Prodaja i marketing za VIPnet

Patrick Martin, Direktor, Centar za istraživanje i razvoj

Snježana Bahtijari, Direktorica, Marketing, komunikacije i društvena odgovornost
 

Članovi izvršnog poslovodstva i Nadzornog odbora imali su u vlasništvu 4.342 dionice Društva na kraju 2014. godine (2013.: 4.085 dionica).
  Na vrh stranice