Napredna rješenja u prometu


Napredna rješenja u prometu


Ericsson Nikola Tesla svojim naprednim rješenjima za prometne i automobilske sustave pruža učinkovit i pouzdan odgovor na izazove suvremenog prometa, kao što su učinkovito upravljanje i optimizacija prometa na svim razinama, sigurnost svih sudionika u prometu, upravljanje kriznim i incidentnim situacijama, multimodalni transport, energetska učinkovitost, zaštita okoliša i primjereno smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Rješenja

Napredna rješenja za prometne sustave koje se nazivaju Inteligentni transportni sustavi (ITS) predstavljaju skup tehnoloških i poslovnih rješenja koja za cilj imaju postizanje učinkovitog, pouzdanog, sigurnog i čistog prijevoza putnika i roba. ITS se temelji na suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uspješno integriranim s postojećim klasičnim tehnološkim sustavima u prometu.


Rješenja Ericssona Nikole Tesle mogu predstavljati zasebna rješenja ili se mogu uspješno povezivati s već postojećim klasičnim rješenjima sustava nadzora i upravljanja prometnicama, znatno poboljšavajući njihove karakteristike. Sva rješenja razvijena su u potpunom suglasju s međunarodnim standardima i odgovarajućim propisima za područje prometa Republike Hrvatske i Europske Unije.

Funkcionalnosti

Primjena kompanijskih ITS rješenja omogućuje nove funkcionalnosti inteligentnih transportnih sustava, kao što su:

  • prometni informacijski sustavi
  • upravljačka, komunikacijska i nadzorna rješenja za cestovni, željeznički, pomorski i riječni promet
  • upravljanje prometom na različitim razinama (gradski, auto-ceste, nacionalni)
  • upravljanje prometom u incidentnim situacijama
  • upravljanje sustavima javnog gradskog prijevoza
  • napredna rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i propusnosti prometnica te smanjenje onečišćenja i emisija stakleničkih plinova
  • napredna rješenja za komunikaciju vozila s vozilom i vozila s infrastrukturom

  ePoziv

  Na vrh stranice