Okoliš


Okoliš i održivost


Rješenja, usluge i proizvodi koji nastaju kao rezultat rada stručnjaka Ericsson Nikola Tesla Grupe nisu štetni za okoliš, štede energiju, unaprjeđuju poslovanje i život ljudi koji ih koriste.

Sve aktivnosti ENT Grupe usklađene su s nacionalnim zakonskim odredbama vezanim uz zaštitu okoliša te s odgovarajućim međunarodnim standardima. Kompanija provodi Politiku kvalitete, zaštite okoliša te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te, između ostalih, posjeduje Certifikat za sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001. U svojim rješenjima koristimo Ericssonove proizvode "dizajna prihvatljivog za okoliš" kako bismo kontrolirali tijek materijala i energije te omogućili kupcima da i oni smanje svoj utjecaj na okoliš. Istodobno, usko surađujemo s našim dobavljačkim lancem te obavljamo sustavni nadzor kako bismo i sa stanovišta okoliša u potpunosti kontrolirali naša rješenja i procese.

 
Kontinuirano provodimo izobrazbu te razvijamo svijest i povećavamo motiviranost naših zaposlenika za praćenje tema iz područja ekologije i racionalnog gospodarenja energijom. Aktivno sudjelujemo u različitim inicijativama usmjerenim na zaštitu okoliša a naši stručnjaci sudjeluju u procesu unaprjeđivanja hrvatskih propisa i prakse čime dajemo svoj puni društveni doprinos brizi za očuvanje okoliša. Kompanija sustavno radi na optimiranju potrošnje svih vrsta energenata o čemu redovito u svom Godišnjem izvještaju informiramo javnost.
 
S obzirom na svoju djelatnost i način rada, kompanija pozitivno utječe na okoliš te značajno smanjuje emisiju ugljikovog dioksida za koju su odgovorne sve ostale industrije. Našim e-rješenjima (e-zdravstvo, e-poziv, e-katastar i zemljišne knjige…) omogućavamo razvoj niskougljičnog gospodarstva te transformiramo suvremenu industriju i društvo. Tehnološko liderstvo te inovativan pristup radu omogućuju nam korištenje brojnih i raznovrsnih aplikacija u vlastitom poslovnom procesu čime, uz poboljšanu učinkovitost, također čuvamo i okoliš. Smatramo da je ovakav sveobuhvatni pristup preduvjet gospodarske konkurentnosti te da ujedno unaprjeđuje i ubrzava poslovne procese uz istodobnu uštedu vremena, novca i prirodnih resursa. Stoga ćemo o našem radu na čuvanju okoliša i nadalje aktivno informirati sve interne i eksterne sudionike te interesne skupine.
 
Upravljanje našim utjecajima na okoliš
Dok pratimo i upravljamo našim utjecajima na okoliš, poput emisije u zrak, smanjenja količine otpada i onečišćenja voda, naša Procjena životnog ciklusa proizvoda (LCA) potvrđuje kako energija koja dolazi od korištenja proizvoda u radu ostaje i dalje naš najznačajniji utjecaj na okoliš. Koristimo Dizajn prihvatljiv za okoliš (DfE) kako bismo identificirali i sveli na minimum utjecaj naših proizvoda i usluga na okoliš, uključujući izvlačenje sirovina, proizvodnju, transport, upotrebu i obradu na kraju životnog ciklusa. Također aktivno upravljamo utjecajima vlastitih operacija na okoliš, uključujući radne prostore, transport proizvoda i poslovna putovanja.
 
Utjecaj Ericssonovih aktivnosti
Ericsson nastoji smanjiti negativne utjecaje vlastitih operacija i aktivnosti na okoliš. Transport proizvoda je najznačajniji,  i tu stavljamo naglasak na smanjenje upotrebe zračnog prijevoza. Također, postavljamo godišnje i višegodišnje ciljeve smanjenja poslovnih putovanja i energetske učinkovitosti i potrošnje.
 
Energetski učinkoviti proizvodi i rješenja
Klimatske promjene, opskrba energijom i sigurnost te povećanje energetskih troškova izvor su rastuće zabrinutosti Ericssona i naših kupaca.  Nudimo razne energetski učinkovite proizvode, rješenja i usluge, kako bismo pomogli našim kupcima u smanjenju njihovih utjecaja na okoliš i kako bismo smanjili ugljični otisak vlastitih aktivnosti.
 
Upravljanje materijalima i učinkovitošću
Radimo s učinkovitim upravljanjem materijalima kako bismo izbjegli opasne tvari i efikasnije koristili naše resurse te smanjili utjecaj proizvodnje na okoliš, koristeći obradu na kraju životnog ciklusa. Kombiniramo proaktivan racionalan prestanak upotrebe opasnih tvari sa znanjem o materijalima sadržanim u našim proizvodima.  Konfliktni minerali su sada također uvršteni na naš Popis tvari zabranjenih i ograničenih za upotrebu.
 
Razumijevanje trendova u ICT-u i ispuštanju ugljika
Budući da promet podacima u mobilnim širokopojasnim mrežama raste, ICT industrija treba povećati energetsku učinkovitost mreža, kako bi ograničila njen doprinos globalnim ispuštanjima ugljikovog dioksida. Ericsson se uključuje u istraživanja o energetskoj potrošnji mreže i porastu količine podataka, kako bi povećao razumijevanje i mapirao buduće trendove potrošnje energije u mobilnim mrežama.
 
Standardizacija
Ericsson pozorno prati tržište vezano za održivost i redovite razvoje širom svijeta te aktivno doprinosi razvoju dobro definiranih standarda koji vode materijale i energetsku učinkovitost te procjenu utjecaja na klimatske promjene.
 

Proširena odgovornost poduzetnika
Svakodnevno se trudimo voditi vlastitim primjerom u poboljšanom energetskom učinku kako bismo smanjili naš ugljični otisak i utjecaje na okoliš. Relevantne analize pokazuju kako najviše utječemo na očuvanje okoliša kada su naši proizvodi, usluge i rješenja u upotrebi te je naša strategija ponuditi vrhunske ICT proizvode, usluge i rješenja s niskom potrošnjom energije i visokim utjecajem na unaprjeđenje života ljudi te razvoj cjelokupnog društva.


 


Kontakt

Jasna Glavaš

Menadžer za okoliš i marketinška događanja
Kompanijske komunikacije uključujući DOP
Tel. +385 1 365 4647

  Na vrh stranice