Operativna izvrsnost


Operativna izvrsnost

Operativna izvrsnost kao funkcija vrlo je važna u realizaciji poslovne strategije i ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije. Ključna joj je uloga u prepoznavanju, iniciranju i provođenju potrebnih promjena i poboljšanja sustava upravljanja kompanijom. To uključuje i odnose s našim kupcima, odnosno odabranim dobavljačima.

 


Kvaliteta

Svoje uspješno poslovanje Ericsson Nikola Tesla osigurava primjenom načela cjelovitog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management - TQM). Kompanija teži operativnoj/poslovnoj izvrsnosti u svakoj svojoj aktivnosti. To podrazumijeva postizanje visoke razine zrelosti organizacije i sposobnosti procesa koje primjenjuje. Teži se postizanju visoke profesionalne razine poslovanja u kojem se svi ključni procesi optimalno primjenjuju i poboljšavaju u svim organizacijskim cjelinama. Time kompanija želi ostvariti svoj cilj - imati zadovoljne kupce.

Načela cjelovitog upravljanja kvalitetom omogućavaju stalna poboljšanja u kojima sudjeluju svi zaposlenici kompanije. Ključni čimbenik, koji omogućava takav način rada, je integrirani sustav upravljanja. Takav sustav upravljanja preduvjet je postizanju operativne/poslovne izvrsnosti koja rezultira povećanim zadovoljstvom kupca kompanijskih proizvoda, rješenja i usluga.

 


Certifikati

Ericsson Nikola Tesla d.d. zastupa svjetsku razinu kvalitete na svim područjima svoga poslovanja.

  Važeći certifikati     
Vrijedi do  ORGANIZACIJA NORMA CERTIFIKACIJSKA ORGANIZACIJA
2018.  ETK Research&Development Center ISO 9001:2008 SIQ, Ljubljana
2017.  Ericsson Group ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
EY CertifyPoint
2017.  Ericsson Region Western & Central Europe ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007 
EY CertifyPoint
2019. Ericsson Nikola Tesla ISO/IEC 27001:2013 EY CertifyPoint
  Ostalo    
Vrijedi do ORGANIZACIJA NORMA CERTIFIKACIJSKA ORGANIZACIJA
2005.  Ericsson Nikola Tesla d.d. Recognised for Excellence EFQM


Godine 2003., kompanija Ericsson Nikola Tesla postala je dobitnik europskog certifikata za poslovnu izvrsnost od European Foundation for Quality Management, (EFQM).

 


Zadovoljstvo kupca - Customer Satisfaction (CS)

Zadovoljstvo kupca je prepoznato kao jedan od najvažnijih faktora uspjeha. Zadovoljni kupci su lojalniji i ostaju duže s istim dobavljačem.
Svrha Ericssonovog praćenja zadovoljstva kupca je sakupljanje povratnih informacija od kupaca o Ericssonovim performansama kao dobavljača. Povratne se informacije sakupljaju i obrađuju na jednoobrazni način za sve Ericssonove kompanije.

Proces vezan uz zadovoljstvo kupca je dio prodajno-marketinškog procesa. Podijeljen je u pet glavnih područja: analiza, definiranje prioriteta, planiranje poboljšanja, interno i eksterno usuglašavanje plana poboljšanja te provedba dogovorenih aktivnosti.
Na vrh stranice