Operativna izvrsnostOperativna izvrsnost kao funkcija vrlo je važna u realizaciji poslovne strategije i ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije. Ključna joj je uloga u prepoznavanju, iniciranju i provođenju potrebnih promjena i poboljšanja sustava upravljanja kompanijom. To uključuje i odnose s našim kupcima, odnosno odabranim dobavljačima.

 


Kvaliteta

Svoje uspješno poslovanje Ericsson Nikola Tesla osigurava primjenom načela cjelovitog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management - TQM). Kompanija teži operativnoj/poslovnoj izvrsnosti u svakoj svojoj aktivnosti. To podrazumijeva postizanje visoke razine zrelosti organizacije i sposobnosti procesa koje primjenjuje. Teži se postizanju visoke profesionalne razine poslovanja u kojem se svi ključni procesi optimalno primjenjuju i poboljšavaju u svim organizacijskim cjelinama. Time kompanija želi ostvariti svoj cilj - imati zadovoljne kupce.

Načela cjelovitog upravljanja kvalitetom omogućavaju stalna poboljšanja u kojima sudjeluju svi zaposlenici kompanije. Ključni čimbenik, koji omogućava takav način rada, je integrirani sustav upravljanja. Takav sustav upravljanja preduvjet je postizanju operativne/poslovne izvrsnosti koja rezultira povećanim zadovoljstvom kupca kompanijskih proizvoda, rješenja i usluga.

 


Certifikati

Ericsson Nikola Tesla zastupa svjetsku razinu kvalitete na svim područjima svoga poslovanja.

 

  Važeći certifikati     
Vrijedi do  ORGANIZACIJA NORMA CERTIFIKACIJSKA ORGANIZACIJA
2022.  ETK Research&Development Center ISO 9001:2015 SIQ, Ljubljana
2020.  Ericsson Group ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BSI 
2020.  Ericsson
Market Area Europe and Latin America
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007 
BSI 
2020. Ericsson
Market Area Europe and Latin America*
Ericsson Nikola Tesla d.d
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007 
BSI 
2022. Ericsson Nikola Tesla d.d. ISO/IEC 27001:2013 EY CertifyPoint
2023. Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

TÜV AUSTRIA

 

Zadovoljstvo kupca - Customer Satisfaction (CS)

Zadovoljstvo kupca je prepoznato kao jedan od najvažnijih faktora uspjeha. Zadovoljni kupci su lojalniji i ostaju duže s istim dobavljačem.
Svrha Ericssonovog praćenja zadovoljstva kupca je sakupljanje povratnih informacija od kupaca o Ericssonovim performansama kao dobavljača. Povratne se informacije sakupljaju i obrađuju na jednoobrazni način za sve Ericssonove kompanije.

Proces vezan uz zadovoljstvo kupca je dio prodajno-marketinškog procesa. Podijeljen je u pet glavnih područja: analiza, definiranje prioriteta, planiranje poboljšanja, interno i eksterno usuglašavanje plana poboljšanja te provedba dogovorenih aktivnosti.
  Na vrh stranice