Osnovni podaci o kompaniji


Ericsson Nikola Tesla je dioničko društvo, pridružena članica korporacije Ericsson, koja predvodi i podržava suvremene načine komuniciranja.

 
Ime kompanije: Ericsson Nikola Tesla d.d.
Djelatnost: Isporučitelj suvremenih informacijsko-komunikacijskih proizvoda, rješenja, softvera i usluga
Adresa: Krapinska 45, HR-10 000 Zagreb
Ulica Domovinskog rata 61a, HR-21 000 Split
Ulica Hrvatske Republike 29, HR-31 000 Osijek
Vukovarska ul. 7A, HR-51 000 Rijeka
Telefon:
 
Zagreb / +385 1 36 53 535
Split / +385 21 20 58 00
Telefaks:
 
Zagreb / +385 1 36 53 156
Split / +385 21 43 58 34
E-mail:  etk.company@ericsson.com
Web adresa https://www.ericsson.hr/
Matični broj kompanije (MB):  03272699
Matični broj subjekta (MBS): 080002028, Trgovački sud u Zagrebu
Osobni identifikacijski broj (OIB): 84214771175
Temeljni kapital Društva: 133.165.000,00 kuna
Ukupan broj dionica: 1.331.650 dionica
Nominalna vrijednost dionice:  100,00 kuna
Vlasnička struktura društva  
Trgovanje dionicom:
 
Dionice Ericssona Nikole Tesle (ERNT-R-A) uvrštene su u kotaciju Javnih dioničkih društava Zagrebačke burze 17. srpnja 2003. godine.                   
Žiro račun: RBA / 2484008-1100331673
ZABA / 2360000-1101235687
PBZ / 2340009-1110012058
ERSTE / 2402006-1100414168
Uprava/direktor: Mr.sc. Gordana Kovačević
Predsjednik Nadzornog odbora: Franck Bouétard
Broj zaposlenih: preko 2600

Dodatne informacije


  Na vrh stranice