Povijest


  • Nikola Tesla (1856.-1943.), genijalni vizionarski um, istraživač i znanstvenik svjetskoga glasa u području elektrotehnike je za prirodne znanosti u 20. stoljeću učinio kao rijetko tko. Ime ovoga velikana na području prijenosa energije i telekomunikacija s ponosom je ugrađeno i u naziv naše kompanije.
  • Danas 40 posto svjetskog mobilnog prometa prolazi putem Ericssonovih mreža. Uvjerenje "oca" te svjetske telekomunikacijske kompanije, L. M. Ericssona, da je komunikacija jedna od osnovnih čovjekovih potreba i da bi komunikacijske mogućnosti morale biti dostupne svakomu od nas pretočeno je u našu svakodnevnicu. L.M. Ericsson otvorio je novu eru komuniciranja.
  • Tvornica telefonskih uređaja "Nikola Tesla" osnovana je 31.10. 1949. godine. Od toga dana "Servisno poduzeće za montažu i održavanje telegrafskih i telefonskih uređaja", koje se uglavnom bavilo popravkom opreme, počinje djelovati kao proizvodno poduzeće.

Kratka povijest kompanije Ericsson Nikola Tesla


Kompanija Ericsson Nikola Tesla potječe iz nekadašnjeg poduzeća „Nikola Tesla“ osnovanog 31. listopada 1949. godine u Zagrebu. Sedam desetljeća poslovnog uspjeha kompanije rezultat je zajedničkog rada, zalaganja, znanja, stručnosti i iskustva svih ljudi koji u njoj rade ili su radili. Procjenjuje se da je tijekom svih ovih godina kroz kompaniju prošlo više od 20 tisuća zaposlenika. Uvijek s ponosom ističemo da su ljudi najveća vrijednost kompanije.

U danima svog osnutka Tvornica telefonskih uređaja „Nikola Tesla“ je zapošljavala 113 radnika, a njeno prvo sjedište je bilo u maloj radionici u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Već početkom pedesetih godina prošlog stoljeća „Tesla“ je preseljena na sadašnju lokaciju u Krapinskoj ulici pa su tako stvoreni preduvjeti za njen prostorni i poslovni rast te početak serijske proizvodnje.

Odlučivši se za proizvodnju automatskih crossbar centrala "Tesla" je već 1953. potpisala s Ericssonom licencni ugovor i time postala jedan od prvih Ericssonovih licencnih partnera u svijetu. Krajem pedesetih počinju i prvi izvozni poslovi kompanije i to za tadašnji SSSR što je u ono vrijeme bio izniman poslovni uspjeh.

U proteklih 70 godina Ericsson Nikola Tesla je prošao dug razvojni put, ali je zahvaljujući vezi s Ericssonom uvijek bio u samom vrhu svjetske tehnologije. Crossbar, poluelektronički i digitalni sustavi, paketske komutacije, kao i suvremena rješenja mreža temeljenih na IP tehnologiji i mobilnosti korisnika, uvijek su u vremenu kad su postale dio kompanijske tehnološke stvarnosti, istodobno značile revoluciju u globalnim telekomunikacijama i novi korak ka boljoj i sigurnoj budućnosti.

Kompanija se u zadnjih dvadesetak godina profilirala kao isporučitelj suvremenih ICT proizvoda, rješenja, softvera i usluga te ravnopravno s ostalim članovima snažne Ericssonove globalne obitelji posluje u području suvremenih komunikacijskih tehnologija te sudjeluje u kreiranju svjetskih komunikacijskih trendova.

Tijekom svih godina postojanja Ericsson Nikola Tesla je bio i ostao jedan od najvećih isporučitelja telekomunikacijskih rješenja u Srednjoj i Istočnoj Europi. Pridonoseći stalnoj tehnološkoj modernizaciji telekomunikacijske mreže, a u posljednjih desetak godina i digitalnoj transformaciji društva, kompanija daje znatan doprinos razvoju hrvatskog nacionalnog gospodarstva i društva u cjelini.

Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća počinje velika „Teslina“ poslovna ekspanzija, a već je tada 40 posto ukupne proizvodnje namijenjeno izvozu. U tom vremenu Tvornica telefonskih uređaja mijenja naziv i postaje Tvornica za proizvodnju telekomunikacijskih uređaja „Nikola Tesla“, a to će ime nositi sve do osnutka dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla.

„Tesla“ je 1977. godine napravila još jedan velik i hrabar tehnološki iskorak. S Ericssonom je potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji za proizvodnju digitalnih telefonskih i telegrafskih centrala sustava AXE10, AXB20 i ASB. Slijede godine brzih promjena tehnologije, što će biti vrlo uspješno, ali ne i lagano razdoblje.

Devedesete godine donose velike promjene. To je vrijeme uspostave samostalne Republike Hrvatske, ali i vrijeme Domovinskog rata u zemlji.

„Tesla“ i dalje posluje pozitivno, ali su svi pokazatelji poslovanja u značajnom padu kao, uostalom, i u cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu. Istodobno, to je i vrijeme kada se više no ikada ranije unaprjeđuje i širi nacionalna telekomunikacijska mreža u čemu kompanija, zajedno s tadašnjim HPT-om (današnjim HT-om), ima vodeću ulogu. Između ostalog, „Tesla“ je 1990. godine pustila u promet i prvu javnu mobilnu telefonsku mrežu u Hrvatskoj.

Početkom devedesetih godina počinju i opsežne aktivnosti na pretvorbi i privatizaciji, dotada društvenog poduzeća „Nikola Tesla“. Naposljetku je Ericsson s Hrvatskim fondom za privatizaciju 1995. godine potpisao ugovor o kupnji 49,07% dionica "Tesle" i tako postao najveći pojedinačni vlasnik kompanije. Istodobno je Ericsson bio među prvim i najvećim strateškim ulagačima u hrvatsko gospodarstvo. Osnivačka skupština Dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla je održana 13. svibnja1995. godine, a uz Ericssonov udio, mali dioničari stječu vlasništvo nad 49,98 posto kompanije dok 0,95 posto ostaje u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju. Ime kompanije spoj je imena dvaju velikana – Larsa Magnusa Ericssona, osnivača i prvog vlasnika Ericssona i Nikole Tesle, hrvatskog znanstvenika i izumitelja svjetskog glasa.

Počinje novi život kompanije. Ericsson Nikola Tesla prihvaća novu poslovnu filozofiju te usklađuje svoju organizaciju i poslovanje s korporacijskom strategijom i standardima.

Kao pridružena članica korporacije Ericsson, kompanija nudi svojim kupcima cjelovitu Ericssonovu listu proizvoda i usluga uključujući infrastrukturna telekomunikacijska rješenja za mobilne i fiksne operatore, ponuditelje internetskih usluga te poslovne subjekte, rješenja u području nacionalne i javne sigurnosti, rješenja za digitalne gradove, rješenja za inteligentne prometne sustave, rješenja za operatore prijenosa i odašiljanja televizijskih i radijskih programa, multimedijska rješenja za medijske kuće i telekomunikacijske operatore, informacijske sustave i aplikacijska rješenja u području e-sustava (npr. e-zdravstvo), savjetodavne usluge, usluge implementacije i sistemske integracije, upravljane usluge te podrška kupcima.

Osnovne kompanijske aktivnosti obuhvaćaju: prodaju i marketing u Hrvatskoj, na inozemnim tržištima te unutar Ericssonove grupe, istraživanje i razvoj, kreiranje i implementacija cjelovitih komunikacijskih rješenja u operatorskom segmentu te rješenja za industriju i društvo, sistemsku integraciju složenih sustava u svim segmentima poslovanja, široki asortiman usluga, inovativnost u razvoju novih proizvoda i usluga te poslovnih modela kao i kontinuirano poboljšanje postojećih poslovnih procesa.

Kao hrvatski lider u području visokih tehnologija Ericsson Nikola Tesla želi i u budućnosti  zadržati svoje strateško tehnološko usmjerenje i oslonac na snažni Ericssonov brand te vlastiti razvoj, svoje zaposlenike i njihovu inovativnost i znanje. Ova sinergija znanja, globalne snage i lokalnog iskustva kod naših je kupaca, kao i kod drugih zainteresiranih strana, sinonim su za  kvalitetu, pouzdanost i povjerenje.

Ericsson Nikola Tesla je društveno odgovorna kompanija koja svoju snažnu reputaciju, odnosno ugled gradi vjerodostojnim predstavljanjem kompanije i kvalitetnim odnosom prema svim zainteresiranim stranama – zaposlenicima, kupcima, partnerima, dobavljačima, dioničarima te široj društvenoj zajednici. Kompanija promiče održivi razvoj jer  je riječ o poslovnoj strategiji čiji je cilj balansiranje dugoročnog rasta i konkurentnosti u promjenjivim vanjskim uvjetima s utjecajem na ekonomski, okolišni i društveni razvoj.

Ericsson Nikola Tesla dugo je već u vrhu domaće ICT industrije, danas zapošljava preko 3.200 mahom visokoobrazovanih zaposlenika, njih preko 1500 radi u najvećem domaćem razvojno-istraživačkom centru te kroz izvoz znanja kompanija zauzima prvo mjesto među hrvatskim izvoznicima. Zadržati tu poziciju i kontinuirano se razvijati kao društveno odgovoran i održiv poduzetnik, naš je imperativi za budućnost.
  Na vrh stranice