Pregled rješenja


EMH


Kao globalni lider u mobilnoj tehnologiji, Ericsson unaprjeđuje mobilno zdravstvo osiguravajući  platformu m-zdravstva koja omogućuje isporuku novih zdravstvenih usluga pojedincima, tvrtkama i društvu u cjelini.

Koristeći najbolje Bluetooth, medicinske senzore, EMH gateway i EMH backend sustav, medicinski podaci pacijenata postaju dostupni medicinskom osoblju, bez obzira na lokaciju i vrijeme.

EMH rješenje se sastoji od više komponenti koje uključuju komplet za pacijenta, sustav poslužitelja i aplikacije. Komplet za pacijenta (PU) se sastoji od jednog ili nekoliko medicinskih senzora, Android aplikacije na pametnom telefonu i popratnog pribora (punjač, baterije i pribor senzora). 
  
Mjerenja sa senzora se preko Bluetooth sučelja odašilju prema sustavu poslužitelja dostupnih putem mobilne mreže, a liječnik pristupa sustavu poslužitelja i pregledava podatke o pacijentu koristeći aplikaciju namijenjenu liječniku.   Na vrh stranice