Projekt e-Kultura – „Digitalizacija kulturne baštine“


Ministarstvo kulture ovim projektom želi pridonijeti povećanju zaštite i online dostupnosti digitalnog kulturnog sadržaja, osigurati sigurnu pohranu digitalnog kulturnog sadržaja na jednom mjestu te omogućiti korisnicima jedinstveni pristup tako pohranjenom sadržaju kroz uspostavu odgovarajućeg IKT sustava. Ovo će rezultirati uspostavljanjem središnjeg sustava za pohranu, pristup, agregaciju i pretraživanje građe kulturne baštine, uspostavljanjem jedne ili više e-usluga, uspostavljanjem standardiziranog pristupa digitalizaciji kulturne baštine, ojačati kapacitet AKM zajednice za digitalizaciju kulturne baštine.

Prijedlog središnjeg sustava razvijen je kao potreba i odgovor na trenutno stanje informacijskih sustava, načina organizacije procesa digitalizacije, kao i stupnja brige o očuvanju digitalne građe u baštinskim institucijama u Republici Hrvatskoj. Središnji sustav se uspostavlja s glavnom namjerom olakšavanja procesa digitalizacije i trajne pohrane za baštinske institucije. Uspostavom takvog sustava omogućava se i obavljanje procesa digitalnog očuvanja građe koju sustav obuhvaća, kao i razvoj raznih usluga vezanih uz digitalnu i digitaliziranu građu kulturne baštine. Uspostavom jednog centralnog upravljačkog entiteta osigurava se uniformnost i standardizacija podatkovnih formata i metapodataka, kao i uniformnost i transparentnost upravljačkih procesa definiranih od strane upravljačkog tijela ili vlasnika centraliziranog sustava. Središnji sustav temelji se na centralnom repozitoriju koji služi za trajnu pohranu i digitalno očuvanje i partnerskim institucijama koje olakšavaju digitalizaciju kulturne baštine; definiranju kriterija za odabir građe, standarda za proces digitalizacije, standarda za metapodatke i formata datoteka za digitalnu građu. Standardiziranim pristupom osigurava se konzistentnost digitalizirane građe i interoperabilnost sa centralnim repozitorijem i vanjskim sustavima; implementacija sustava za trajne identifikatore, koji omogućava jednoznačno označavanje digitalne i digitalizirane građe te upućuje na njenu lokaciju u središnjem sustavu.

Svrha predloženog sustava je poboljšati dostupnost digitalnog sadržaja, njegovu interoperabilnost među institucijama i pohranu digitalnog sadržaja baštinskih institucija kroz uvođenje standarda, specifikacija radnih procesa i dijeljenih usluga. Cilj uspostave središnjeg sustava je efikasno i kvalitetno upravljanje i digitalno očuvanje digitalne i digitalizirane kulturne baštine.
  Na vrh stranice