Projekt energetske obnove


Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koje su, u lipnju 2018. godine, s predsjednicom Ericssona Nikole Tesle, mr. sc. Gordanom Kovačević, potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš službeno je potvrđena odluka o financiranju kompanijskog projektnog prijedloga po pozivu “Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020.
Za vrlo složen, ukupno preko 73 milijuna kuna vrijedan projekt, Ericssonu Nikoli Tesli je tom prigodom dodijeljeno maksimalnih 20 milijuna kuna koji će u konačnici omogućiti godišnje uštede od preko 4,6 milijuna kWh uz istodobno smanjenje emisije CO2 za gotovo 1400 tona.


Prethodno savjetovanje

Kako bi što učinkovitije, maksimalno kvalitetno i transparentno izvela projekt Povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d. koji uključuje i postupak nabave velike vrijednosti za građevinske, obrtničke, strojarske i elektro usluge te radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama u Krapinskoj 45 u Zagrebu, kompanija provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim potencijalnim ponuditeljima.
Na ovoj stranici možete pronaći Nacrt temeljnog dokumenta o predmetnoj nabavi i svih pratećih priloga.


Pitanja i komentare možete uputiti na adresu etk.company@ericsson.com do ponedjeljka, 20.kolovoza 2018. godine, do 12:00.


Prethodno savjetovanje je ponovno otvoreno. Odgovori na pitanja iz 2. dijela prethodnog savjetovanja biti će objavljeni najkasnije sa objavom poziva na dostavu ponuda.

Odgovor na pitanje iz prvog dijela savjetovanja:

Pitanje: Naše pitanje se odnosi na poglavlje 4.3.1. – Potrebno iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje ugovora o nabavi: - da li na popisu uredno izvedenih radova moraju biti radovi izvedeni u posljednjih pet godina ili mogu biti obuhvaćeni svi izvedeni radovi koji su predmet nabave, neovisno o vremenskom periodu izvršenja.

Odgovor: Gospodarski subjekt je slobodan priložiti potvrde uredno izvršenih radova neovisno o vremenskom periodu izvršavanja, no da bi zadovoljio uvjet tehničke i stručne sposobnosti potrebno je pridržavati se zahtjeva propisanih Dokumentacijom o nabavi. "Gospodarski subjekt u ovom postupku nabave mora dokazati da je u svojstvu izvođača u posljednjih 5 godina uredno izvršio radove koji su predmet nabave ukupne vrijednosti od minimalno visine procijenjene vrijednosti Grupe predmeta nabave koju nudi. Ovaj uvjet ponuditelju je dozvoljeno dokazivati s najviše 5 (pet) potvrda čija je kumulativna vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti grupe koju nudi. Ugovori o izvođenju radova kojima se dokazuje ovaj uvjet, moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2018.) ili tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini."
  Na vrh stranice