Projekt energetske obnove


Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koje su, u lipnju 2018. godine, s predsjednicom Ericssona Nikole Tesle potpisali ministar zaštite okoliša i energetike te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost službeno je potvrđena odluka o sufinanciranju kompanijskog projektnog prijedloga po pozivu “Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” sredstvima Europske unije iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020.

Za vrlo složen, ukupno preko 73 milijuna kuna vrijedan projekt, Ericssonu Nikoli Tesli je tom prigodom dodijeljeno maksimalnih 20 milijuna kuna koji će u konačnici omogućiti godišnje uštede od preko 4,6 milijuna kWh uz istodobno smanjenje emisije CO2 za gotovo 1400 tona. Nakon opsežnih priprema i provedenog natječaja za izbor dobavljača, sredinom svibnja 2019. počinju radovi tijekom kojih će, do kraja 2020. godine, biti provedena energetska konsolidacija proizvodnog pogona, izgrađena glavna toplinsko izmjenjivačka stanica i pripadajuće podstanice te glavna rashladna stanica i vanjski spojni cjevovodi, obnovljene vanjske ovojnice dvije najveće zgrade, ugrađeni novi sustavi za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju te postavljena znatno učinkovitija rasvjeta.


Odluka o odabiru ponuda


U predmetu nabave „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.“, evidencijski broj nabave: ETK-2018:001127 Uhr, od 18.12.2018., provedene prema postupku za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, naručitelj Ericsson Nikola Tesla d.d., temeljem zaključka Odbora za nabavu, 2. travnja 2019. objavljuje Odluku o odabiru ponuda sljedećih ponuditelja po grupama:

GRUPA 1: Obnova vanjske ovojnice zgrade B01
- Kvantum d.o.o., Ludbreška 3, 40323 Prelog, OIB: 25978174316

GRUPA 2: Ugradnja sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (GVIK) u zgradi B01
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 3: Izgradnja glavne rashladne stanice (GRS) i vanjskih spojnih cjevovoda
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 4: Izgradnja glavne toplinsko izmjenjivačke stanice i toplinske podstanice u zgradama B01 i B10
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 5: Energetska konsolidacija proizvodnog pogona STP-a
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 6: Obnova vanjske ovojnice zgrade B10
- CROTAL d.o.o., Stanka Hondla 9, 43000 Bjelovar, OIB: 84336592852

GRUPA 7: Ugradnja sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (GVIK) u zgradi B10
- Termomonting d.o.o., Nova cesta 192, 10000 Zagreb, OIB: 86915146789

GRUPA 8: Ugradnja nove rasvjete u zgradi B10
- COTRA d.o.o., Ivana Severa 17, 42000 Varaždin, 36080822108

Naručitelj je s odabranim ponuditeljima 23. travnja 2019. sklopio pojedinačne ugovore o nabavi, sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i ponudama ponuditelja, a više o tome pročitajte na sljedećem linku.

Dokument Odluke o odabiru dostupan je na priloženom linku, a informacije o prethodnom tijeku nabave u nastavku stranice.
Ova informacija je, zajedno sa svim pripadajućim dokumentima, objavljena i na  odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.


Obavijest o nabavi

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.

Broj ugovora: KK.04.1.1.01.0053

Kontakt: Vlatka Lebinac, telefon +38513653186, email: vlatka.lebinac@ericsson.com

Vrsta nabave: Radovi

Datum objave: 18.12. 2018.

Rok za dostavu ponuda: 30.01.2019. do 10:00 sati

Predmet ove nabave su radovi na povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.. Radovi uključuju građevinske, obrtničke, strojarske i elektro radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama na lokaciji Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Krapinska 45. Predmetni radovi moraju se izvesti sukladno glavnom projektu „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.“. Radovi uključuju sve potrebne radove i proizvode sukladno tehničkim specifikacijama i troškovnicima za svaku grupu.

Obavijest o nabavi i Poziv na dostavu ponuda s dokumentacijom za nadmetanje uz pripadajuće priloge možete preuzeti ovdje, kao i na odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.


Obavijest o terminu za dodatni obilazak gradilišta te o prvoj izmjeni i dopuni dokumentacije za nadmetanje

Naručitelj obavještava zainteresirane ponuditelje da je odlučio omogućiti dodatni obilazak gradilišta dana 21. siječnja 2019. u 9:30 sati, uz vodstvo voditelja predmetnog projekta.

Ponuditelje zainteresirane za obilazak molimo za prethodnu najavu na kontakte navedene u točki 1.1.1 Dokumentacije za nadmetanje, najkasnije do 21. siječnja 2019 u 9h. U najavi molimo navesti koliko osoba će prisustvovati obilasku gradilišta.

Također, kako bi ponuditeljima omogućio podnošenje određenih dijelova ponude na stranom jeziku Naručitelj dopunjuje točku 3.1. Dokumentacije za nadmetanje, a obavještava i o prvoj izmjeni tehničkih specifikacija i troškovnika u Grupi 8.

Sve predmetne dokumente možete preuzeti ovdje, kao i na odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.


Prethodno savjetovanje

Kako bi što učinkovitije, maksimalno kvalitetno i transparentno izvela projekt Povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d. koji uključuje i postupak nabave velike vrijednosti za građevinske, obrtničke, strojarske i elektro usluge te radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama u Krapinskoj 45 u Zagrebu, kompanija je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranim potencijalnim ponuditeljima.
Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.
  Na vrh stranice