Projekt energetske obnove


Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koje su, u lipnju 2018. godine, s predsjednicom Ericssona Nikole Tesle, mr. sc. Gordanom Kovačević, potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš službeno je potvrđena odluka o financiranju kompanijskog projektnog prijedloga po pozivu “Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020.
Za vrlo složen, ukupno preko 73 milijuna kuna vrijedan projekt, Ericssonu Nikoli Tesli je tom prigodom dodijeljeno maksimalnih 20 milijuna kuna koji će u konačnici omogućiti godišnje uštede od preko 4,6 milijuna kWh uz istodobno smanjenje emisije CO2 za gotovo 1400 tona.


Obavijest o nabavi

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.

Broj ugovora: KK.04.1.1.01.0053

Kontakt: Vlatka Lebinac, telefon +38513653186, email: vlatka.lebinac@ericsson.com

Vrsta nabave: Radovi

Datum objave: 07. 09. 2018.

Rok za dostavu ponuda je promijenjen na 29. listopada 2018. godine do 10,00 sati.

Predmet ove nabave su radovi na povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.. Radovi uključuju građevinske, obrtničke, strojarske i elektro radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama na lokaciji Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Krapinska 45. Predmetni radovi moraju se izvesti sukladno glavnom projektu „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.“. Radovi uključuju sve potrebne radove i proizvode sukladno tehničkim specifikacijama i troškovnicima za svaku grupu.

Obavijest o nabavi, Poziv na dostavu ponuda s dokumentacijom za nadmetanje uz pripadajuće priloge te odgovore na  postavljena pitanja možete preuzeti ovdje, kao i na odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.


Obavijest o dopunama i izmjenama dokumentacije za nadmetanje te roka za dostavu ponuda

Ericsson Nikola Tesla d.d. objavljuje obavijest o izmjenama i dopunama sljedećih dokumenata za nadmetanje:

  1. Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje
  2. Obrazac ponudbenog lista (Prilog 1)
  3. Tehnička specifikacija – Grupa 1 (Prilog 2)
  4. Tehnička specifikacija – Grupa 6 (Prilog 7)
  5. Troškovnik – Grupa 1 (Prilog 10)
  6. Troškovnik – Grupa 6 (Prilog 15)
  7. Troškovnik - Grupa 8 (Prilog 17)
  8. Nacrt garancije za ozbiljnost ponude (Prilog 19)

Popis izmjena je naveden u dokumentu Obavijest o I izmjeni DON-a.

Sukladno navedenim izmjenama, naručitelj razmjerno produljuje rok za dostavu ponuda te određuje novi rok za dostavu ponuda: 29. listopada 2018. godine do 10,00 sati.

Izmijenjenu Obavijest o nabavi, izmijenjenu Dokumentacija za nadmetanje te izmijenjene priloge (zip file Izmijenjeni Prilozi DON), zajedno s obavijesti o izmjenama možete preuzeti ovdje, kao i na  odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.

Ponuditelji za pripremu svojih ponuda trebaju koristiti ovdje navedene izmijenjene dokumente, dok sva ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena.


Prethodno savjetovanje

Kako bi što učinkovitije, maksimalno kvalitetno i transparentno izvela projekt Povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d. koji uključuje i postupak nabave velike vrijednosti za građevinske, obrtničke, strojarske i elektro usluge te radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama u Krapinskoj 45 u Zagrebu, kompanija je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranim potencijalnim ponuditeljima.
Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.
  Na vrh stranice