Rješenja za optimizaciju poslovnih procesa


Naša rješenja omogućuju brz i efikasan prolazak kroz proces digitalne transformacije. Koristimo inovativne tehnologije u svrhu promjene poslovnih modela i stvaranja novih prilika za rast.Ericsson Nikola Tesla internet i intranet

ENT internet

Cilj ovog projekta bio je implementacija sustava za upravljanje sadržajem (eng. CMS) za potrebe izgradnje i održavanja javnih internetskih stranica Ericssona Nikole Tesle.

Sustav omogućava brzo i jednostavno kreiranje internetskih sadržaja, organizaciju i pretragu tih sadržaja, automatski prikaz novo kreiranih vijesti na temelju kategorija i tagova i mnoštvo drugih funkcionalnosti.

Administratori imaju kompletno web sučelje za kreiranje i organizaciju sadržaja i stranica. Sučelje dozvoljava upload i organizaciju datoteka (dokumenata, slika, videa i slično), a jednostavno je i kreiranje galerija slika.

Dizajn prikaza sadržaja slijedi dizajnerske smjernice korporacije Ericsson.

ENT intranet

Na temelju iskustava u razvoju sustava za upravljanje sadržajem (CMS) za javne stranice Ericssona Nikole Tesle razvijen je i CMS sustav za potrebe intranetskih stranica za zaposlenike kompanije. Funkcionalno kompleksniji omogućuje simultani rad više desetaka editora sadržaja koji sadržaje kreiraju i šalju zahtjeve administratorima za objavu. Sustav sadrži kompletno sučelje koje omogućuje editorima i administratorima cijeli proces od kreiranja i objave sadržaja do provjere i slanja obavijesti o objavi.

Omogućen je sustav zaštite i kontrole pristupa sadržajima na osnovu uloga korisnika. Omogućena je integracija sa LDAP sustavima za dohvat korisnika.


Sustav za upravljanje dokumentacijom (DMS – Adris)

Adris grupa je 2007 odlučila unaprijediti svoje poslovanje kako bi se prilagodila sve većim poslovnim zahtjevima za što bržim i efikasnijim donošenjem poslovnih odluka uvođenjem centralnog repozitorija elektroničke dokumentacije, a kao prvi primjer odabrani su ulazni računi. Kao tehničko rješenje odabran je sustav Ericssona Nikole Tesle za upravljanje dokumentacijom temeljen na IBM Filenet platformi za upravljanje elektroničkom dokumentacijom. Adris grupu su tada sačinjavale kompanije temeljene na proizvodnji TDR-a te turistička kompanija Maistra. Zbog geografske disperzije poslovnih subjekata, uvođenjem ovog sustava drastično je ubrzan i pojednostavljen proces obrade i odobravanja ulaznih računa koje koriste sve kompanije u grupi. DMS sustav postao je sastavni dio informatičke strukture te se uspješno integrirao sa postojećim poslovnim aplikacijama kao što je SAP i LaserLine. Slijedećih godina uspješno je implementiran i proces obrade putnih naloga na istoj DMS platformi, a u planu je implementacija i ostalih poslovnih procesa kao što su odobravanje naloga nabavi te nabavni ugovori. Adris grupa je tokom prošlih nekoliko godina promijenila svoju strukturu pa je iz kompanije koja je bila lider u poslovanju duhanskim proizvodima postala jedna od vodećih kompanija u osiguravajućem te je također postala jedna od vodećih kompanija u turističkom i prehrambenom poslovanju. DMS sustav je omogućio da ta transformacija poslovanja prođe jednostavno i brzo.

Implementacijom DMS sustava grupacija je ostvarila značajna unaprijeđenja u poslovanju:

 • uvođenjem jednog centralnog repozitorija elektroničkih dokumenata u koji se poslovni sadržaj sprema na siguran i strukturani način, a dokumenti se lako mogu dohvatiti, pretraživati i indeksirati;
 • automatizacijom poslovnih procesa u kojem se obrada poslovnih dokumenata odvija na pouzdaniji, brži i transparentniji način;
 • integracijom ostalih poslovnih aplikacija u jedinstveni sustav za upravljanje elektroničkom dokumentacijom dostupan svim krajnjim korisnicima gdje su sve informacije dostupne na jednom mjestu što kompaniji omogućuje jednostavnije i brže donošenje poslovnih odluka.

Voice – platforma za ispitivanje zadovoljstva korisnika

Ericsson Nikola Tesla VOICE je ispitivanje angažiranosti zaposlenika kompanije Ericsson Nikola Tesla koje se koristi u svrhu identificiranja jakih strana te područja za poboljšanje na svim razinama u kompaniji, s ciljem povećanja angažiranosti i učinka zaposlenika.

Anketa se provodi na Voice Platformi koju je kreirao Ericsson Nikola Tesla 2020. godine. Platforma omogućava kreiranje različitih upitnika na razini kompanije, a pritom osigurava anonimnost zaposlenika koji ispunjavaju upitnik te omogućava dostupnost izvještaja menadžerima odmah po završetku ciklusa ispitivanja. Platforma implementira visoke sigurnosne strandarde koji osiguravaju zaposlenicima da na siguran i anoniman način ostave svoje odgovore.

Tako na primjer, uvid u pojedinačne rezultate sudionika nema nitko. Osim načinom programiranja platforme unutar koje se ne može povezati odgovor pojedinog zaposlenika sa njegovim identitetom, anonimnost se osigurava i grupnim prikazom rezultata. U slučaju organizacijskih jedinica u kojima ima manje od 6 zaposlenika, ili je manje od 6 zaposlenika odgovorilo na upitnik, rezultati se prikazuju na razini iznad.

Ispitivanje se provodi dva puta godišnje kako bi se kontinuirano osluškivao puls zaposlenika, te se naglasak stavlja na transparentnost, uključenost i akcije odmah po završetku ispitivanja.

Platforma je visoko konfigurabilna te ju je moguće iskoristiti u raznim scenarijima kada je potrebno osluškivati mišljenje zaposlenika, javnosti ili bilo kojeg ključnog dionika.


Platforma za implementaciju e-arhiva

Kompanija Ericsson Nikola Tesla je 2020 godine razvila vlastito rješenje za elektroničko vođenje arhivske knjige – Platforma eArhiv koje se trenutno koristi i za vlastite potrebe. Platforma eArhiv sadrži funkcionalnosti za upravljanje pismohranom i provođenje arhivskih aktivnosti. Provođenje arhivskih aktivnosti nužno je zbog sukladnosti s vanjskim regulatornima propisima te s internim poslovnim potrebama. Radi se o visoko-konfigurabilnom rješenju koje je u potpunosti usklađeno sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018). Prilikom razvoja rješenja korištene su moderne web tehnologije zbog čega je cjelokupno rješenje responzivnog dizajna i prilagođeno različitim uređajima. Neke of funkcionalnosti implementirane u platformi eArhiv su:

 • pretraživanje, pregled i ažuriranje podataka arhivskih jedinica
 • evidencija novog arhivskog gradiva
  • pretraživanje i pregled zahtjeva za evidenciju
  • kreiranje zahtjeva za evidenciju
  • odobravanje zahtjeva za evidenciju
 • kreiranje i obrada zahtjeva za revers
  • pretraživanje i pregled zahtjeva za revers
  • kreiranje zahtjeva za revers
  • odobravanje zahtjeva za revers i primopredaja gradiva
  • povrat gradiva
 • izlučivanje gradiva
  • odobravanje izlučivanja od strane odgovornih osoba u kompaniji
  • odobravanje izlučivanja od strane nadležnog arhiva
  • fizičko izlučivanje
  • pretraživanje, pregled i ažuriranje zahtjeva za izlučivanje
 • izračun troška korištenja usluge pismohrane po organizacijskim jedinicama
 • zbirna evidencija i kreiranje Arhinet XML dokumenta
 • administracija  Na vrh stranice