Sekcija umjetničke fotografije Ericssona Nikole Tesle (SUF): Razglednice

6. – 30. lipnja 2018.

Ana Cindrić, Ana Hećimović, Antun Lujić, Bojana Jazbinšek, Boris Županić, Buga Čikeš, Dejan Čikeš, Dejan Posavec, Đurđica Remenar, Gordan Topić, Hrvoje Gradečak, Iva Lukić-Čuže, Ivan Miletić, Ivana Stupar, Jadranka Pištelek, Jasna Glavaš, Josip Bakota, Kuzma Topić, Maja Carić, Margareta Rudman, Mario Jovanović, Miljenko Novosel, Mladen Škoić, Natalia Zebolc, Nives Rogulja, Radmila Šarić, Roman Benić,  Sanda Zaplatić, Snježana Poljak, Tanja Viskić Huljenić, Tihomir Završki, Vanja Radovanović, Vladimir Ivanišević, Vlatka Lebinac, Zoran Bosić, Zoran Tripalo i Kristina Živčić autori su izloženih fotografija.
Galerija slika
  Na vrh stranice