Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH


Ericsson Nikola Tesla i Apsolon d.o.o. s Ministarstvom uprave i Državnom školom za javnu upravu započeli su u travnju 2020. godine provedbu ESF projekta „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“.

Projektom se financira uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u 118 tijela javne uprave, optimizacija i standardizacija 100 poslovnih procesa, uvođenje IT sustava te edukacija i certifikacija 600 zaposlenika tijela javne uprave čime se pojednostavljuje postupak pružanja javnih usluga, a bit će izrađen i prijedlog potrebnih izmjena propisa. Projekt je jedan od ključnih projekata digitalne transformacije javne uprave, a uključivat će izradu, testiranje i implementaciju jedinstvene IT platforme za optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa u javnoj upravi.

Sustav upravljanja kvalitetom (CAF – Common Assessment Framework) je formalizirani sustav koji dokumentira procese, postupke i odgovornosti za postizanje politika i ciljeva kvalitete, odnosno ima za cilj poboljšanje i optimizaciju procesa, smanjenje troškova, bolje upravljanje ljudskim potencijalima te kontinuirano podizanje učinkovitosti tijela javne uprave.
  Na vrh stranice