Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra – ZIS


Jedinstveno tržište Europske unije čine sloboda kretanja roba, ljudi, pružanja usluga i sloboda kretanja kapitala. Sloboda kretanja kapitala omogućava trgovinu i rast poduzeća, pogoduje mobilnosti radnika i pokretanju poslovanja što je od interesa za sve građane EU. U slobodu kretanja kapitala uključeno je i trgovanje nekretninama. Efikasno i sigurno tržište nekretnina temelj je tržišne ekonomije te pridonosi podizanju pravne sigurnosti, ubrzanju protoka kapitala i investicijskih procesa.

Cilj ovog projekta je bila upravo izgradnja učinkovitog sustava zemljišne uprave u svrhu doprinosa razvoju učinkovitog tržišta nekretnina.

Hrvatski model uknjižbe nekretnina i povezanih prava nije institucionalno ujedinjen tako da je povezivanje katastarskih i zemljišnih podataka ostvareno kroz implementaciju Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Time je ZIS postao jedinstveno hrvatsko rješenje za povezivanje institucija na razini podataka i poslovnih procesa što ga čini jedinstvenim IT projektom u Hrvatskoj.

Misija rješenja je podržati:

  • podudarnu registraciju nekretnina u katastarskom i zemljišno-knjižnom sustavu
  • pravnu sigurnost trgovanja nekretninama
  • usklađenost katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka
  • bržu i kvalitetniju uslugu.

Više informacija dostupno je na stranicama Uređena zemlja

Preuzmite brošuru o katastru i zemljišnim knjigama

Preuzmite brošuru o ZIS-u
  Na vrh stranice