Jedinstveno poslužno mjesto zemljišnih knjiga i katastra


Kroz ovaj projekt implementiran je javni portal za Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra te su u fokus stavljeni građani Republike Hrvatske. Implementacijom portala građanima se omogućuje da putem komunikacije sa samo jednim tijelom javne vlasti završe postupak koji zahtijeva djelovanje nekoliko javnopravnih tijela što je u skladu je s tendencijama EU koja nastoji umanjiti upravne barijere i pojednostaviti upravni postupak te kontakt građana i poslovnih subjekata s javnopravnim tijelima.

Preko 2.5 milijuna javnih isprava izda se godišnje odlaskom u nadležni sud ili katastar, a uspostavom ZIS-a javna isprava se može dobiti u digitalnom obliku kroz svega par klikova iz udobnosti vlastitog doma. Jednako tako omogućeno je da prijedloge za upis građani mogu predati i posredstvom javnih bilježnika čime su dodatno rasterećene institucije. To je ujedno i odgovor na povećani broj zahtjeva za javnim ispravama uslijed razvoja tržišta nekretnina. Kao zadnja značajnija nadogradnja, u vrijeme COVID-19 pandemije uvedena je funkcionalnost pregleda, potvrđivanja i provedbe digitalnog elaborata čime se kompletno izbacio papir u ovom postupanju, a napravijene su i značajne vremenske i financijske uštede.

Pristup One stop shop sustavu

Kako preuzeti katastarske i zemljišnoknjižne isprave putem OSS-a?  

Kako podnijeti e-prijedlog za upis u zemljišnu knjigu?   

Preuzmite brošuru o ZIS-u
  Na vrh stranice