Informacije za kontakt

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
p.p. 93
HR-10 002 ZAGREB
Hrvatska
 
Telefon:
  
 + 385 1 365 35 35
 + 385 1 365 45 56

Telefax:

 + 385 1 302 85 40
 + 385 1 365 31 56

Kompanijske komunikacije, Društvena odgovornost
 
Snježana Bahtijari, direktorica  tel: + 385 1 365 45 56 
Jasna Glavaš, menadžer za okoliš i marketinška događanja  tel: + 385 1 365 46 47
Zdenka Hrabar  tel: + 385 1 365 40 55
Stanislav Marušić  tel: + 385 1 365 45 61
Verica Mihajlic  tel: + 385 1 365 41 08

Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu

Berislav Bambir, odgovorna osoba za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu
tel: + 385 1 365 36 72

WEB izrada

Miran Starešinčić, IS Manager  tel: + 385 1 365 41 97
Daut Damarija, Site Manager & Webmaster  tel: + 385 1 365 35 79