Podružnica Kosovo

Kompanija Ericsson Nikola Tesla d.d. je 2013. godine, u cijelosti vlastitim kapitalom, osnovala  podružnicu na Kosovu.
Priština 
Kontakt:
Vicianum Arbëria 3 Veranda C2.7, Llamella II, Lok.5
10000 Priština
Republika Kosovo

telefon: +381 38 749 080