Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson u četvrtom tromjesečju i u cijeloj 2017. godini

  Kategorije: Poslovni rezultati

Korporacija Ericsson objavila je danas poslovne rezultate za četvrto tromjesečje i cijelu 2017. godinu.

 

Financijski naglasci za četvrto tromjesečje

 • Prodaja je smanjena za 12% i iznosi 5,8 milijardi eura (6,6 milijardi eura u četvrtom tromjesečju 2017.). Prodaja, prilagođena za usporedne stavke i tečajne razlike smanjena je 7% u odnosu na prethodnu godinu, djelomično zbog manje prodaje LTE -a u Kini, kao što smo očekivali.
 • Kako smo ranije izvijestili, u četvrtom tromjesečju otpisana je imovina s konačnim utjecajem na rezultat u iznosu od -1,47 milijardi eura. Dodatno, rezerviranja i prilagodbe po projektima s kupcima iznose -325 milijuna eura, dok troškovi restrukturiranja iznose -243,7 milijuna eura (-467,1 milijuna eura).
 • Bruto marža iznosi 21,0% (26,1%). Prilagođena1) bruto marža bilježi blagi porast na 29,9% (29,4%), potaknuta porastom bruto marže u segmentu Mreža, što je djelomično neutralizirano manjom bruto maržom u segmentu Digitalne usluge.
 • Bruto marža u segmentu Mreža stabilna je u odnosu na prethodno tromjesečje, potaknuta porastom prodaje softvera i porastom marže hardvera. Uspjeh portfelja spremnog za 5G nastavljen je s nekoliko novih ugovora.
 • Operativna dobit iznosi -2 milijarde eura (-30,5 milijuna eura). Prilagođena1) operativna dobit smanjena je na 40,6 milijuna eura (446,8 milijuna eura) zbog manje prodaje i većih operativnih troškova. Veća amortizacija od kapitalizacije troškova razvoja i veće priznavanje od odgode troškova hardvera, negativno su utjecali na operativnu dobit u iznosu od -142,2 milijuna eura (81,2 milijun eura).
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 1,14 milijardi eura (1,97 milijardi eura). Slobodni novčani tok2) iznosi 1 milijardu eura (1,45 milijardi eura).

Financijski naglasci za cijelu 2017. godinu

 • Prodaja bilježi smanjenje od 10% na 20,4 milijarde eura (22,6 milijardi eura u prethodnoj godini) sa smanjenjem u svim segmentima. Prodaja prilagođena za usporedne stavke i tečajne razlike smanjena je 10%.
 • Prihodi od prava intelektualnog vlasništva iznose 802,2 milijuna eura (1 milijarda eura). Osnovica za sadašnji portfelj ugovora od prava intelektualnog vlasništva iznosi otprilike 710,9 milijuna eura na godišnjoj razini.
 • Operativna dobit smanjena je na -3,9 milijardi eura (639,8 milijuna eura), prije svega zbog otpisa imovine te rezerviranja i prilagodbi po projektima kupaca.
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 974,9 milijuna eura (1,4 milijarde eura). Slobodni novčani tok2) iznosi 517,9 milijuna eura (30,5 milijuna eura). Neto novčana sredstva krajem 2017. iznose 3,5 milijardi eura (3,2 milijarde eura).
 • Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva dividenu za 2017. godinu u iznosu od 0,1 eur (0,1 eur) po dionici.

1)  Prilagođena: brojevi su prilagođeni za troškove restrukturiranja i određene dodatne stavke koje utječu na usporedivost u 2017.

2)  Slobodni novčani tok: novčani tok od poslovnih aktivnosti umanjen za kapitalna ulaganja i ostale investicije

Komentar Börjea Ekholma, predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson (NASDAQ:ERIC)

Tijekom izazovne 2017. godine razvili smo i počeli provoditi fokusiranu strategiju, jačajući naše istraživanje i razvoj (R&D) te istovremeno provodeći mjere za smanjenje troškova i komercijalnog rizika. Postavili smo temelje za postizanje svojih financijskih ciljeva. Četvrto je tromjesečje bilo u skladu s našim ukupnim očekivanjima; rezultati u segmentu Mreža postupno su poboljšani, dok u segmentu Digitalnih usluga kontinuirano bilježimo znatne gubitke. Međutim, rezultat koji smo ostvarili znatno je slabiji od našeg dugoročnog cilja.  

U tromjesečju je prodaja, prilagođena za usporedne stavke i tečajne razlike, smanjena za 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tijekom 2018. godine očekuje se da će se tržište opreme za radijske pristupne mreže (RAN) smanjiti za 2%, za razliku od procijenjenih 8% 2017. godine. Također, očekuje se da će se kinesko tržište nastaviti smanjivati zbog smanjenih ulaganja u LTE, dok u Sjevernoj Americi postoji pozitivan zamah.

Dodatno smo smanjili komercijalne rizike, što je u tromjesečju dovelo do rezerviranja i prilagodbi u vezi s projektima s kupcima u iznosu od -325 milijuna eura. Kao posljedica naše fokusirane poslovne strategije i kao što smo već objavili, smanjili smo vrijednost imovine, što je utjecalo na rezultat smanjenjem za -1,47 milijardi eura u tromjesečju, bez utjecaja na novčani tok. U ovom trenutku ne vidimo potrebu za dodatnim usklađenjima ili otpisima.

Bruto marža prilagođena za jednokratne stavke i troškove restrukturiranja iznosila je 30%, a operativna dobit u tromjesečju bila je blago pozitivna. Kad se isključi i negativan učinak od niže neto kapitalizacije troškova, operativna dobit iznosila je 182,8 milijuna eura.

U tromjesečju smo nastavili s poboljšanjima u pogledu učinkovitosti neto smanjenjem broja radnika i vanjskih suradnika za 10.000. Do ovog trenutka godišnji efekt smanjenja troškova približno iznosi 609,3 milijuna eura u usporedbi s ciljem od 1 milijarde eura za sredinu 2018. godine. Utjecaj na rezultate u tromjesečju ograničen je, ali će se sve više vidjeti u prvoj polovici 2018. godine.

Tijekom godine pojačano smo se usredotočili na slobodan novčani tok. Nakon kvalitetnih naplata i smanjenja zaliha, slobodan novčani tok u četvrtom tromjesečju iznosio je 1 milijardu eura. Ujednačenija raspodjela slobodnog novčanog toka tijekom godine i cjelogodišnji iznos od 517,9 milijuna eura ukazuju na jasno poboljšanje u odnosu na 2016. godinu. Prvi put u pet godina slobodan novčani tok na razini cijele godine premašio je isplatu dividende. Ulaženjem u novi dug po povoljnim uvjetima i produljenjem prosječnog roka dospijeća, dodatno smo poboljšali svoju otpornost i financijsku fleksibilnost.

Segment Mreža imao je stabilne rezultate s poboljšanjem Ericssonova radijskog sustava (Ericsson Radio System - ERS), koji čini 71% isporuka radijskih jedinica u tromjesečju, i povećanjem učinkovitosti u isporuci usluga kao ključnim pokretačima. Prilagođena bruto marža segmenta Mreža povećana je na 36% (32%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a naš portfelj spreman za 5G i dalje je uspješan. U tromjesečju smo ostvarili isporuke u vezi s porastom našeg udjela na tržištu Kine te smo potpisali nekoliko iznimno važnih ugovora, uključujući one s Verizonom i Deutsche Telekomom. Nastavili smo ulagati dodatne napore u razvoj i istraživanje, kako bismo zaštitili portfelj koji nas vodi u budućnost i znatno poboljšali svoju bruto maržu.

Segment Digitalne usluge suočio se s još jednim izazovnim tromjesečjem uz znatne gubitke, uglavnom zbog većih troškova u tekućim velikim transformacijskim projektima. Kao što smo već objavili, naš plan za poboljšanje poslovanja temelji se na 1. stabilnosti, 2. profitabilnosti i 3. rastu – tim redoslijedom. U početku smo se usredotočili na stabiliziranje planova proizvoda i ugovora s kupcima koji su predstavljali izazov. Utvrdili smo postojanje 45 kritičnih ili nestrateških ugovora s kupcima te tijekom 2018. godine planiramo dovršiti otprilike polovicu tih ugovora ili izaći iz njih. Očekuje se da će mjere za povećanje profitabilnosti u segmentu Digitalne usluge donijeti pozitivne učinke na bruto maržu u drugoj polovici 2018. godine.

Trenutačno se mijenja fokus u segmentu Upravljane usluge kako bi se povećala profitabilnost, s tim da su 23 od 42 ugovora s nedovoljno dobrim rezultatima dovršena, što je dovelo do povećanja dobiti na godišnjoj razini od 50,8 milijuna eura. Kao rezultat tih napora temeljna bruto marža neznatno se poboljšala u odnosu na prethodno tromjesečje. Jednokratni učinci i varijabilnost operativnih troškova negativno su utjecali na operativnu dobit.

U portfelju Rješenja za medije proveli smo program poboljšanja profitabilnosti dok smo istovremeno nastavili ulagati u ponudu proizvoda. Ovo je značajno poboljšalo naše poslovanje tijekom godine te samim time poboljšalo našu stratešku fleksibilnost budući da smo završili stratešku analizu poslovanja. Procijenili smo različite opcije, uključujući partnerstva, prodaju imovine te nastavak razvoja proizvoda unutar Korporacije, s ciljem maksimiziranja vrijednosti za dioničare.

Odlučili smo surađivati s tvrtkom One Equity Partners (OEP) kako bismo nastavili daljnji razvoj poslovanja segmenta Rješenja za medije putem zadržavanja vlasničkog udjela od 49%. Ovo nam omogućava da uhvatimo zamah u ovom segmentu, dok istovremeno aktivno sudjelujemo u očekivanoj konsolidaciji industrije.

Odlučili smo zadržati Red Bee Media (ranije: Broadcast and Media Services) budući da ponude koje smo primili nisu odražavale vrijednost poslovanja. Razvijat ćemo poslovanje kao nezavisan subjekt unutar Ericssona, oslanjajući se na  poboljšanu operativnost.

Upravni odbor će Godišnjoj skupštini predložiti dividendu u iznosu od 0,1 eura po dionici. Odbor izražava svoju uvjerenost kako će aktivnosti koje su u tijeku poboljšati profitabilnost te ima ambiciju povisiti dividendu tijekom vremena, u skladu s poboljšanjem financijskih rezultata.

Tijekom 2017. godine, usredotočili smo se na preoblikovanje cjelokupne strategije i poboljšanje kompanijske strukture i rezultata. Također, u 2017. godini 5G je od vizije postao stvarna poslovna prilika, a istovremeno smo imali dobar odaziv kupaca za naš 4G portfelj. Potpuno smo predani našim planovima i ciljevima te u 2018. očekujemo opipljive rezultate od zaokreta u našem poslovanju.

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice