Novosti


Informacija o stjecanju vlastitih dionica

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava sljedeće: 
investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeću kupnju dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE) 
- dana 05. listopada 2022. godine kupljeno je 129 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.600,00 kn po dionici, što predstavlja 0,01% temeljnog kapitala Društva. 
Nakon navedenog stjecanja, Ericsson Nikola Tesla d.d. posjeduje ukupno 6.229 vlastitih dionica, koje čine 0,47% temeljnog kapitala Društva. 
Društvo stječe vlastite dionice u svrhu dodjele dionica zaposlenicima temeljem Programa nagrađivanja i Programa vjernosti. 

Ericssona Nikola Tesla d.d.

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice