Politika dividende


Ciljani iznos za buduće dividende određivat će se u rasponu od 30% do 100% raspodjeljive dobiti Društva stečene u prethodnoj godini i njegovo određivanje unutar navedenog raspona će ovisiti o poslovnim planovima i rezultatima Društva u prethodnom razdoblju, stanju na tržištu kapitala, ukupnom financijskom položaju Društva i potrebama za radnim kapitalom u relevantnom razdoblju, kao i svim ostalim relevantnim čimbenicima i okolnostima te iz istih razloga navedeni raspon može biti promijenjen prijedlogom Uprave i Nadzornog odbora.

Prijedlozi Uprave i Nadzornog odbora u vezi s isplatom dividende bit će usklađeni s ovom politikom, dok odluku o isplati dividende, iznosu i načinu isplate donosi Glavna skupština Društva sukladno Statutu Društva i pozitivnim propisima.
  Na vrh stranice