Iskorištavanje inovativnog potencijala urbanih ekosistema (Urban-inno)

  Kategorije:


Cilj projekta bio je kreirati digitalni interaktivni sustav koji omogućuje građanima sudjelovanje u procesu donošenja odluka vezanih za korištenja javne infrastrukture. Interaktivna on-line platforma sadrži tri glavne komponente:

Kolaboracijsku platformu koja osigurava komunikaciju i interakciju s građanima: prikupljanje ideja, ocjenjivanje, rangiranje, objavu rezultata, itd.
Platformu za prezentaciju i obradu prostornih podataka koja služi za identifikaciju dostupne i slobodne nekretnine u vlasništvu grada, njihovo mapiranje i povezivanje s idejama i prijedlozima građana.
Platformu za analizu i izvješćivanje koja služi za prezentaciju rezultata zainteresiranim stranama

CCP je sustav za upravljanje objektima koji će identificirati sve dostupne nekretnine u vlasništvu Grada, mogućnosti i funkcionalnost svih slobodnih infrastruktura, te omogućiti interakciju s građanima kako bi se došlo do najboljih scenarija za upotrebu tih prostora u javne svrhe i na opću korist građana.

CCP je digitalni interaktivni sustav koji omogućuje građanima sudjelovanje u procesu donošenja odluka vezanih za korištenja javne infrastrukture.

Prostornim smještajem raspoloživih gradskih prostora omogućuje se veća transparentnost podataka za građane i njihova veća uključenost u proces oblikovanja sadržaja u gradu.

Zajedno s kolaboracijskom platformom omogućen je dijalog gradske uprave i zainteresiranih građana u čitavom procesu čime se ostvaruje vizija pametnog grada.

CCP osigurava unaprjeđenje procesa interakcije s građanima i nevladinim organizacijama u prikupljanju ideja; jednostavniju, bržu i digitalno kontroliranu identifikaciju odgovarajućih javnih prostora, njihovo mapiranje i spajanje s prijedlozima i mišljenjem građana.

Preuzmite brošuru o URBANINNO projektu  Na vrh stranice