ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Odnosi s investitorima > Godišnja izvješća > 2000.
Godišnje izvješće t.gif (43 bytes)
Dobrodošli u budućnost
Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla
Odjeci 2000. -
izazovi 2001.
Ocjena poslovanja u 2000. godini
Najvažniji financijski pokazatelji poslovanja u 2000. godini
Mobilni Internet mijenja komunikaciju među ljudima
Financijska izvješća s izvješćem ovlaštenog revizora
Ocjena poslovanja u 2000. godini
t.gif (43 bytes)
 

Obraćanje direktora Financija Ericssona Nikole Tesle d.d. dioničarima

Kompanija Ericsson Nikola Tesla je kao svoj najvažniji cilj postavila porast vrijednosti za dioničare.

Htjeli bismo postati jedna od najboljih regionalnih kompanija pa u tome nastojanju neprestano radimo na prilagođivanju svoga pristupa promjenljivoj poslovnoj okolini, poticajno djelujući na svoje dioničare, kupce, djelatnike, kao i na cjelokupnu društvenu zajednicu. Nastojimo da se timski rad njeguje u cijeloj kompaniji, kako bismo bez ograničenja mogli ispunjavati sve želje svojih kupaca. Mobilni Internet pruža našim kupcima čitav niz novih mogućnosti, a mi imamo dovoljno odlučnosti, znanja i stručnosti za ispunjenje svih njihovih zahtjeva.

Naš cilj je postati vodeća kompanija u Hrvatskoj i izvršavati sve nove zahtjevne zadatke uz upravljanje rizicima, uravnoteženo poslovanje i kontrolirano upravljanje kapitalom.

Restrukturiranje

Tijekom 2000. godine priveli smo kraju proces restrukturiranja započet u našoj kompaniji 1996. godine. Aktivnosti provedene u 2000. godini su izdvajanje Energetskih sustava koje je preuzela američka tvrtka Emerson (obavljeno u suradnji s korporacijom), zatvaranje svih naših tradicionalnih pogona za proizvodnju hardvera te preuređenje kompanijskih poslovnih prostora.

Uložili smo velike napore u stvaranje kompanije usmjerene na razvoj softvera i pružanje usluga, tj. novi svijet telekomunikacija. U tu svrhu sklopili smo ugovor s Epsilonom d.o.o., kompanijom za razvoj Interneta, kao prvi korak u izgradnji društva utemeljenoga na konceptu e-sela, težeći ka ostvarenju zajedničkoga cilja: postati pokretačka tehnološka sila hrvatskoga gospodarstva.

Ciljevi rasta

Kompanija Ericsson Nikola Tesla za svoj glavni cilj odredila je rast u granicama regionalnih financijskih mogućnosti. Njezini dugoročni ciljevi usklađeni su s korporacijskom godišnjom stopom rasta od 20%.

Tijekom protekle godine, uslijed povećanih odgovornosti dodijeljenih na korporacijskoj razini, uložili smo iznimne napore kako bismo pomoću novih proizvoda ojačali pozicije, ne samo kod svojih dosadašnjih kupaca, već i na novim izvoznim tržištima.

Što se tiče narudžbi potpisanih na izvoznim tržištima, uspjeli smo ostvariti svoje visoko postavljene ciljeve. Te su narudžbe povećane za više od 200%, u iznosu približno 600 milijuna kuna, od čega se 50% odnosi na rusko tržište na koje smo se uspješno vratili. Uspjeh smo ostvarili i u Crnoj Gori i Bjelorusiji, jer smo sklopili ugovore za fiksne sustave i, što je još važnije, za GSM tehnologiju. U prosincu smo potpisali svoj prvi ugovor u Rumunjskoj i time zakoračili na još jedno novo tržište. Povećanje naše prodaje iznosi 60%, što je u najvećoj mjeri rezultat velikoga broja narudžbi potpisanih u posljednjem tromjesečju. Ujedno, to je i naznaka dobre prodaje u prvoj polovini 2001. godine.

Što se tiče Ericssonovoga tržišta, rast je nastavljen te je, zahvaljujući uspješnu poslovanju uslijed dodijeljenih većih odgovornosti, iznosio više od 20%.

Našu posebnu pozornost izazvao je pad na domaćem tržištu gdje se naša prodaja smanjila otprilike 25%. Glavni razlog tome su smanjena ulaganja našega najvećeg kupca.

Novčani tok

Naš je cilj stvaranje vlastitih gotovinskih sredstava, kako bismo bili slobodni u donošenju vlastitih odluka.

U ostvarenju toga cilja bili smo posebno uspješni.

Financijske transakcije obuhvatile su, između ostaloga, prodaju naših dionica Zagrebačke banke koje ne smatramo dugoročnim ulaganjem, već sredstvom za ostvarenje planiranoga rasta i restrukturiranja kompanije.

Naša je likvidnost povećana više od 170% u odnosu na početak godine.

Takva jaka likvidnost potrebna nam je za ostvarenje daljnjega rasta, osobito u razdoblju kada operatori na području telekomunikacija moraju obavljati velika ulaganja u mreže treće generacije. Uz to, gotovina nam je potrebna za nastup na sve većem broju tržišta, kao i za ulaganja u poslovni prostor, kako bismo svojim zaposlenicima osigurali najsuvremenije uvjete rada.

Obrtaj kapitala

Najbolji način za postizanje pozitivnoga novčanog toka je, naravno, profitabilno poslovanje. Međutim, kompanija Ericsson Nikola Tesla usmjerena je i na što djelotvornije iskorištavanje vlastitih sredstava.

Naše bi osnovno usmjerenje i nadalje trebalo uključivati sljedeća područja i ciljeve:

Obrtaj zaliha u razdoblju 30 dana. Cilj je ostvaren tijekom godine, a postignutu razinu namjeravamo zadržati.
Naplata potraživanja od kupaca na razini 90 dana uključujući sve potencijalne sheme vlastitoga financiranja. Ovaj cilj nismo ostvarili i godinu smo završili s naplatom potraživanja od kupaca na razini 142 dana.
Uvjeti plaćanja i zahtjevi Ericssona Nikole Tesle prema dobavljačima su pooštreni uz daljnje nastojanje da se obveze podmiruju u roku prosječno 45 dana. Dosada je cilj ostvaren na prosječnoj razini više od 30 dana.

Kompanija koristi svoju jaku likvidnost time što dobavljačima koji odobre popust nudi podmirenje obveza u kraćemu roku.

Financijski rezultati

Ostvareni financijski rezultati nisu u potpunosti dosegli planiranu razinu, ali smo s njima uglavnom zadovoljni i vjerujemo da ih možemo učiniti još boljima.

Naši najvažniji financijski pokazatelji su:

povećanje knjiženih narudžbi 28%
povećanje prihoda od prodaje 10%
pozitivan novčani tok u iznosu 220 milijuna kuna
pad troškova poslovanja kompanije sa 24,6% prihoda od prodaje u 1999. na 19% u 2000. godini (zahvaljujući povećanoj kontroli i racionalizaciji troškova); cilj je daljnje smanjenje troškova poslovanja do ispod 15% prihoda od prodaje
financijska dobit od prodaje dionica Zagrebačke banke u iznosu od 47 milijuna kuna.

Razlozi slabijega rezultata u usporedbi s 1999. godinom su:

niži prihod od tečajnih razlika u iznosu 64 milijuna kuna
veliki troškovi restrukturiranja vezani uz program rješavanja viška djelatnika u iznosu 25,5 milijuna kuna
troškovi vezani uz otvaranje novih tržišta u iznosu 20 milijuna kuna.
Lars Jacobson
direktor Financija Ericssona Nikole Tesle
[Kontrolirano upravljanje kapitalom]

Tehnička podrška

©Copyright    

2001-06-28